• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Standaardiseren

Standaarden voor elektronische data-uitwisseling stellen kwekers, veilingen, kopers en anderen in de sierteelt in staat om op een eenduidige manier gegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen. Hiermee kunnen zij hun bedrijfsprocessen verder optimaliseren en steeds meer zaken op elektronische wijze uitvoeren zoals bijvoorbeeld webshops voor de verkoop van sierteeltproducten. Door gebruik te maken van standaarden zijn bedrijven niet gebonden aan specifieke ICT-oplossingen van een bepaalde leverancier of businesspartner. Voor softwarebedrijven wordt de ontwikkeling en het beheer van hun applicaties eenvoudiger.

Floricode ontwikkelt en beheert open berichtstandaarden ten behoeve van het elektronisch uitwisselen van commerciële, logistieke en financiële informatie voor de internationale sierteelt. Floricode baseert haar standaarden op internationale standaarden en normen en werkt daarom actief samen met o.a. UN/CEFACT en GS1. Gebruikers, veilingen en softwarebedrijven werken actief samen met Floricode aan de verdere ontwikkeling en het beheer van de berichtstandaarden; hierdoor blijven deze goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk en de nieuwste ontwikkelingen.

De werkgroep Standaarden van Floricode bepaalt het standaardisatiebeleid zoals de werkwijze en procedures die worden gevolgd bij het ontwikkelen en beheren van een standaardbericht. Deelnemers aan de werkgroep Standaarden zijn:

  • Royal FloraHolland
  • Veiling Plantion
  • Vertegenwoordiger groothandel
  • Vertegenwoordiger kwekers
  • Floricode

Onderstaande documenten beschrijven het standaardisatiebeleid, de procedures en de verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Standaarden. Ook staan hier twee korte filmpjes waarin wordt ingegaan op het belang van goede standaarden voor de digitalisering van de sierteelt.

Alle documentatie van onze berichtstandaarden in EDIFACT en XML vindt u op het onderdeel SDK van deze website.

Beleid

Item Type Publicatiedatum
WGS Terms of Reference 20-10-2015
Releasebeleid 2015 (incl. Checklist review, Communicatiebeleid en RFC-aanvraag) 20-10-2015
Procedure bezwaar en beroep standaardiseren (bijlage Releasebeleid 2015) 20-10-2015

 

Werkgroep Standaarden

Item Type
Verslag WGS - week 38-2022 volgt na goedkeuring
Verslag WGS - week 16-2022
Verslag WGS - week 07-2022

 

Algemene informatie

Item Type
Filmpje: Floricode Standaarden MP4
Filmpje: Wat zijn standaarden? MP4