• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Keurcodes

Tussen kwekers en handelaren zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit van de producten die op de veiling ter verhandeling worden aangeboden. Deze afspraken hebben betrekking op de productkwaliteit, de sortering, de verpakking en de informatie bij het product. De afspraken zijn vastgelegd in de VBN-productspecificaties.

Als het product afwijkt van de gemaakte afspraken, wordt bij het product een keurcode geplaatst. De afwijking kan in negatieve of in positieve zin zijn. Er zijn dan ook negatieve en positieve keurcodes.

U kunt een lijst met keurcodes downloaden vanaf deze pagina. De meest recente aanpassingen in de keurcodering vindt u in het mutatieoverzicht van de kenmerkencodes.

Negatieve keurcode
De negatieve keurcodes worden gevormd door drie cijfers. Voor elke afwijking bestaan er twee codes: een even code wanneer sprake is van een lichte afwijking en een oneven code wanneer sprake is van een zware afwijking.

De codes zijn op nummervolgorde gerubriceerd. Daarbinnen zijn de codes gerangschikt naar onderwerp:
codes beginnend met 1: bloem
codes beginnend met 2: inwendige kwaliteit
codes beginnend met 3: wortel/kluit
codes beginnend met 4: tak/steel/stam
codes beginnend met 5: blad
codes beginnend met 6: parasieten
codes beginnend met 7: verpakking
codes beginnend met 8: sortering
codes beginnend met 9: overig

Positieve keurcode
Er zijn twee soorten positieve keurcodes: een code die betrekking heeft op fytosanitaire aspecten en een code voor algemene kwaliteitsaspecten. Er bestaat ook een derde positieve keurcode. Deze bevat veilingspecifieke informatie.

Download: