• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Kleurcodes

Bloemen en planten kenmerken zich door kleur. Om over die kleur te kunnen communiceren worden verschillende indelingen en codes gebruikt. De kleurentabel geeft deze in hun onderlinge samenhang weer. De kleurentabel is als download op deze pagina opgenomen.

Bij de registratie wordt de kleur objectief bepaald aan de hand van een door de Royal Horticultural Society (RHS) uitgegeven kleurenstaalkaart. Elke kleur wordt aangeduid met een code: de RHS-kleurcode.

Elke code correspondeert met een omschrijving. In PlantScope®, de gezamenlijke data- en beeldbank voor sierteeltgewassen, wordt voor elk product deze kleuromschrijving samen de RHS-code weergegeven.

De RHS-code correspondeert met de VBN-kenmerken B03 en B04 voor respectievelijk de hoofd- en bijkleur van de bloem.

De RHS-code is een zeer gedetailleerde manier om de kleur te benoemen. Daarom gebruiken de sierteeltveilingen ook een kleurindeling op hoger niveau: de kleurcodes B01 en B02 (voor respectievelijk de hoofd- en bijkleur).

Download: