• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Soorten en cultivars

Zoals gezegd is een soort een groep van planten die in het wild voorkomen die allemaal erg veel op elkaar lijken en waarvan men verwacht dat ze allemaal dezelfde voorouder hebben. Vaak wordt de term "soort" op een andere manier gebruikt. Mensen hebben het vaak over een “soort” of “soortje”, terwijl ze het hebben over een gecultiveerde, een door de mens geselecteerde of veredelde plant of groep van planten. Eigenlijk heeft men het dan niet over een soort maar over een cultivar of ras. Ras en cultivar betekenen beide hetzelfde, maar de term cultivar is wereldwijd bekend, in tegenstelling tot de term ras. Het woord cultivar is afkomstig van het Engelse cultivated variety (cultuurvariëteit).

Wel kunnen cultivars net als wilde planten in groepen geplaatst worden. Dit wordt vooral gedaan wanneer er erg veel cultivars binnen één gewas zijn. Zo'n groep noem je gewoon een cultivargroep. Er wordt geen andere naam aan gegeven. Vaak voegt men cultivars in een cultivargroep bij elkaar, wanneer zij dezelfde afkomst (dezelfde voorouders) hebben. Maar dat is niet altijd de meest bruikbare indeling voor cultivars. Soms is het makkelijker om andere kenmerken te gebruiken bij het indelen van de groepen. Zulke kenmerken zijn bijvoorbeeld bloemvorm, groeiwijze, gevoeligheid voor ziekten of teeltwijze. Zo'n indeling in groepen bij cultivars hoeft niet eeuwig hetzelfde te blijven. De groepsindeling mag worden veranderd of uitgebreid, zo gauw daar in de praktijk behoefte aan is.