• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Goederencodes

Melding van import en export aan het CBS
Handelaren zijn verplicht gegevens te verstrekken aan het CBS over hun handelsactiviteiten met landen van de EU (Intrastat). Bij bloemen- en plantenexporteurs gaat het meestal om intracommunautaire leveringen (ICL). Als in andere EU-landen aankopen worden gedaan, geldt deze informatieplicht mogelijk ook voor de intracommunautaire verwervingen (ICV). Dit is afhankelijk van de omzet in andere EU-lidstaten. Handelaren dienen de opgaaf elektronisch te doen.

Goederencodes
Alle bloemkwekerijproducten die op import- en exportfacturen worden vermeld moeten per productgroep volgens de indeling van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) apart vermeld worden ten behoeve van de exportstatistieken van het CBS. In de praktijk worden verschillende namen gehanteerd voor deze codelijsten: goederencodes, douanecodes, Intrastat codes of Taric codes.

De Goederencodelijsten worden door Eurostat opgenomen in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven. De GN is een 8-cijferige classificatie code.

U kunt de betreffende codes in uw computersysteem toevoegen aan de basisgegevens van uw artikelen. Veelal zijn deze basisgegevens gebaseerd op de productcodering voor de sierteelt van Floricode (voorheen van VBN). Aan iedere productgroep kunt u de desbetreffende goederencode koppelen. Daarmee wordt het mogelijk de vereiste gegevens in de juiste indeling op de exportfacturen te vermelden. 

Vanaf 2018 publiceert Floricode een dataset waarin de VBN groepscodes zijn gekoppeld aan de juiste GN codering. De betreffende distributieset is beschikbaar voor abonnees op de Floricode codedistributie (pakket 2). Voor meer informatie kijk hier.

Jaarlijks kunnen veranderingen in deze codelijsten worden doorgevoerd vanwege behoeften bij de Douane of bij de statistiek. Daarom adviseren wij handelsbedrijven jaarlijks na te gaan of er veranderingen in de codelijsten zijn doorgevoerd. De goederencodelijsten zijn ook te raadplegen op de websites van zowel de Belastingdienst als het CBS.

Voor de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl

Voor het CBS: GN lijst CBS.