• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Codes zoeken

Codes zijn van groot belang in het elektronische berichtenverkeer tussen handelspartners. Gegevens over bedrijven en artikelen worden veelal gecodeerd in computers opgeslagen en middels deze codes uitgewisseld tussen kwekers, veiling, kopers en transporteurs.

Op deze pagina's kunt u 'handmatig' gericht zoeken naar codes en de bijbehorende gegevens van: