• Inloggen
 • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Coderen

Gestandaardiseerde coderingen zijn onmisbaar voor de verdere digitalisering van de sierteelt. Computerprogramma's kunnen niet zonder codes van allerlei gegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan uw BSN-nummer en uw banknummer.

Floricode beheert de codes die noodzakelijk zijn voor de digitale handel in de sierteelt, waaronder de productcodering en de reglementaire kenmerken (VBN), de GPC-codes (GS1), bedrijfs- en locatiecoderingen (GLN), logistieke middelen en procesvariabelen.

In de sierteeltpraktijk wordt hoofdzakelijk gewerkt met de zogenaamde coderingssystematiek van 'LINNAEUS'. Volgens deze methodiek kunnen partijen bloemen en planten met alle relevante gegevens uniek worden gecodeerd en elektronisch worden uitgewisseld tussen kwekers, vellingen, kopers en transporteurs.

Om sierteeltbedrijven in staat te stellen aan te sluiten bij bestaande coderingen die internationaal gangbaar zijn in met name de Retail, werkt Floricode samen met GS1 Nederland aan de invoering van deze coderingen in de sierteelt. Het gaat hierbij om:

 • de artikelcodering (GTIN)
 • de bedrijf- en locatiecodering (GLN)
 • de productclassificatie (GPC)
 • de logistieke codering (SSCC and GRAI)

De werkgroep Productcodering van Floricode bepaalt het beleid voor de productregistratie en de productcodering zoals de werkwijze en procedures die worden gevolgd bij de registratie en codering van sierteeltproducten die bij Floricode worden aangemeld.

Deelnemers aan de werkgroep Productcodering zijn:

 • VBN stuurgroep regelgeving
 • Royal FloraHolland
 • Veiling Plantion
 • Vertegenwoordiger veredelaars
 • Vertegenwoordiger handelsbedrijven
 • GS1
 • Floricode

Onderstaande documenten beschrijven het registratie en coderingsbeleid, de procedures en de verslagen van de vergaderingen van de Werkgroep Productcodering. 

Beleid

Item Type Publicatiedatum
Registratie- en coderingsbeleid 2-11-2021
Releasebeleid 2015 (incl. Checklist review, Communicatiebeleid en RFC-aanvraag) 20-10-2015
Procedure bezwaar en beroep registreren en coderen (bijlage Releasebeleid 2015) 20-10-2015

 

Werkgroep coderingen

 

Item Type
Verslag Werkgroep Coderingen 19 maart 2020 (verslag nog niet goedgekeurd) volgt
Verslag Werkgroep Coderingen 28 maart 2019 Werkgroep Coderingen 19 november 2015
Verslag Werkgroep Coderingen 15 november 2018 Werkgroep Coderingen 19 november 2015
Verslag Werkgroep Coderingen 21 juni 2018 Werkgroep Coderingen 19 november 2015