• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

FloriBar (voorheen Codering Levend Groen - CLG)

FloriBar is een uniform coderingssysteem waarmee sierteeltproducten aan de kassa's van tuincentra, doe-het-zelf-winkels en supermarkten gescand worden. FloriBar is ruim 10 jaar geleden tot stand gekomen na een ketenbreed onderzoek m.m.v. GS1. FloriBar is de vernieuwde versie van het systeem dat eerder Codering Levend Groen werd genoemd. Eén uniform coderingssysteem zorgt voor een betere afstemming in alle schakels van de keten en is internationaal toepasbaar. 

De gebruikte structuur van de FloriBar-codes is de algemeen toegepaste GTIN- of EAN-13-code van GS1, ook wel bekend als de barcode die te vinden is op alle consumentenproducten. Het verschil met de gangbare GTIN-codering zit vooral in de wijze van toekenning. De FloriBar-codes worden niet door elke kweker afzonderlijk maar centraal door Floricode toegekend en via de website van FloriBar gepubliceerd. Er ontstaat zo voor de gehele sierteeltketen één loket voor het aanvragen en beheren van GTIN-codes voor alle bomen, planten en bloemen.

In goed overleg met gebruikers wordt voor elk specifiek product bepaald welke eigenschappen onderscheidend zijn en tot op welk niveau het product gecodeerd moet worden. Voor het toekennen van FloriBar-codes gelden spelregels. Grofweg komt het er op neer dat een product waarin erg veel handel is op een gedetailleerder niveau (bijvoorbeeld op potmaat én kleur én verschijningsvorm) wordt gecodeerd, terwijl producten waarin op kleinere schaal wordt gehandeld op een hoger niveau (bijv. alleen potmaat) wordt gecodeerd.

Codes kunnen worden opgevraagd en nieuwe codes kunnen worden aangevraagd door gebruikers van FloriBar. Wilt u FloriBar gebruiken, meldt u dan aan via het aanvraagformulier FloriBar. De geldende tarieven voor het gebruik van FloriBar vindt u op het tarievenblad Coderen.

Ga naar FloriBar om een code op te zoeken.