• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Strategische doelstellingen Floricode

Floricode is de autoriteit op het gebied van registratie van sierteeltproducten in de wereld.
Bij registratie van sierteeltproducten wordt de volledige gewas/productnaam door Floricode vastgelegd. Registratie biedt eenduidig onderscheid in soorten en variaties van het verhandelde assortiment en geeft recht op exclusief gebruik van de naam in het handelsproces. Floricode opereert als het internationale loket voor registratie van sierteeltproducten. Alle kennis en informatie wordt meertalig vastgelegd in één centrale database en er wordt actief een internationaal taxonomisch netwerk onderhouden.

Floricode codeert producten, processen en ketens.
Codes zijn van groot belang in het elektronische berichtenverkeer tussen handelspartners. Gegevens over bedrijven en artikelen worden veelal gecodeerd in computers opgeslagen en door middel van deze codes uitgewisseld tussen kwekers, veilingen, kopers en transporteurs. Floricode beheert alle codelijsten die betrekking hebben op sierteeltproducten, sierteeltprocessen en sierteeltketens. In 2013 heeft Floricode het beheer van de VBN-productcoderingen overgenomen, waardoor er nu één internationaal loket is voor alle codes in de sierteelt.

Floricode standaardiseert de digitalisering van de ketenprocessen op basis van internationale normen en standaarden.
Digitalisering kan de keten van bloemen en planten meer winst opleveren en de internationale spilfunctie van Nederland in de bloemen- en plantenbranche versterken. Tenminste: als ketenpartijen elektronisch gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Standaardisatie is: afspraken maken over digitale informatie-uitwisseling en er daarmee voor zorgen dat systemen en processen naadloos op elkaar aansluiten. Floricode ontwikkelt en beheert de standaardberichten, zorgt ervoor dat ze up-to-date blijven en ondersteunt partijen bij het gebruik van de standaarden. Floricode werkt internationaal intensief samen met standaardisatieforums zoals GS1, UN/CEFACT en ISO om de standaarden internationaal te borgen.

Floricode distribueert op één centraal punt haar producten en diensten voor de internationale sierteeltsector.

Actuele codes en standaarden moeten te allen tijde beschikbaar zijn in de keten. Codes kunnen dagelijks veranderen en daarom biedt Floricode verschillende mechanismen om codes snel en accuraat bij de handelspartijen te krijgen. De berichtstandaarden worden centraal gepubliceerd en bestaan uit een uitgebreide verzameling van documenten, voorbeelden, hulpmiddelen en testtools waarmee handelspartijen in staat zijn om effectief en efficiënt de standaarden van Floricode te implementeren. Mede door het beschikbaar hebben van één centraal distributiesysteem en een klantgerichte website kan Floricode opereren als het centrale loket dat eenvoudig toegang verschaft tot alle relevante producten en diensten.

Floricode werkt actief samen met haar gebruikers over haar diensten om deze continu aan te laten sluiten bij de behoeften en ontwikkelingen in de praktijk.