• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

FLORICODE PROJECTEN

Voor de ontwikkeling van nieuwe coderingen of standaarden voert Floricode projecten uit. Ook de ondersteuning van de eerste groep gebruikers die standaarden en coderingen in hun processen en systemen willen gaan toepassen wordt door Floricode projectmatig opgepakt. Floricode doet dit altijd samen met andere betrokkenen zoals kwekers, kopers, veilingen, transporteurs en softwareleveranciers. Ook organisaties als de VGB en KCB kunnen hierbij betrokken zijn. In een periode van één of enkele jaren worden de eerste groep gebruikers en hun softwareleveranciers actief begeleid om de Floricode-standaarden en -codes correct te kunnen gaan toepassen.

Andere projecten zijn meer in algemene zin gericht op innovatie op het gebied van informatiemanagement in de tuinbouw. Floricode werkt daarbij samen met onder andere de Topsector Tuinbouw & Uitgangmaterialen, FrugIcom (groente- en fruitsector), EDIbulb (bloembollensector) en Wageningen UR. Dit vindt plaats in het samenwerkingsverband Tuinbouw Digitaal. Ook neemt Floricode deel aan enkele internationale projecten en activiteiten, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie 'World Standards in Floriculture'. 

Op deze pagina's infomeren wij u over enkele van onze projecten:

Chain Transparency 4.0 

MODOMA: - Deep Learning in sierteelt

GTIN productcodering in de sierteelt

- Digitaal zakendoen in de boomkwekerij

- Logistiek Label Sierteelt