• Inloggen
  • nl-NLen-US

Overige coderingen

Definitie

De overige coderingen betreffen:

  • prijsleveringsvoorwaarde: de identificatie van een door partijen overeengekomen prijsleveringsvoorwaarde bij het afsluiten van een transactie van sierteeltproducten en gecodeerd met een prijsleveringsvoorwaardecode.  
  • beladingsinstructie: de identificatie van een door partijen overeengekomen beladingsinstructie voor de ladingdrager bij de levering van een partij sierteeltproducten en gecodeerd met een beladingsinstructiecode.
  • data element: de identificatie van een specifiek gegeven in een digitaal (EDIFACT) bericht en egcvodeerd met een (EDIFACT) data element code.

Hoe te gebruiken

De overige coderingen worden toegepast in diverse digitale (EDIFACT) berichten die tussen supply chain partners in de sierteelt worden uitgewisseld.

Hoe te verkrijgen

De codes zijn verkrijbaar via:

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst voor de kosten van een jaarabonnement.