• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Kenmerkcodes

Naast de productnaam zijn vele andere aspecten van het product van belang bij de verhandeling van bloemen en planten. Zeker vanwege de verdere loskoppeling van de transactievorming van de fysieke productstroom is een heldere en eenduidige beschrijving van die aspecten noodzakelijk. Hiervoor kunnen de kenmerkcodes worden gebruikt.

De kenmerkcodes beschrijven elk een bepaald aspect van het product. Onderscheiden worden ondermeer sorteringskenmerken, botanische kenmerken (waaronder de bloemkleur), kwaliteitkenmerken (met de keurcodes) en logistieke kenmerken (met bijvoorbeeld de fustcodes).

Elk kenmerk wordt geïdentificeerd met een eigen kenmerktypenummer. De verschillende kenmerkcodes worden als download bij deze pagina gepubliceerd. De codes kunnen gebruikt worden bij de communicatie over het product tussen aanbieder en afnemer, ondermeer bij verhandeling via bemiddeling of via een aanbodsbank.

Download: