• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Sierteelt Logistiek Label

Bij het transport van bloemen en planten wordt in Nederland volop gebruik gemaakt van de ‘aanvoerbrief’ van de veilingen. De aanvoerbrief identificeert iedere ladingdrager en daarbij de partijen bloemen of planten die op die ladingdrager staan.

Maar er vindt steeds meer transport van bloemen en planten plaats waarbij de veilingbrief niet wordt gebruikt. Bijvoorbeeld bij de levering van grote partijen van de kweker direct naar de handelaar. Of leveringen van niet-veiling kwekers en het transport van via Kopen op Afstand (KOA) gekochte partijen van de ene veilinglocatie naar de andere locatie. En tenslotte ook het vervoer van de groothandelaar naar zijn klanten in binnen- en buitenland.

Floricode heeft samen met betrokken partijen uit de sector en samen met GS1 de spelregels opgesteld op welke wijze deze transporten het beste kunnen plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van het standaard Sierteelt Logistiek Label.

Wat staat er op het label?
Het bovenste deel van het label is bestemd voor de adresgegevens van de verzender en ontvanger. In het middelste deel staat de unieke code van de ladingdrager waar dit label op wordt bevestigd. Deze code is een zogenaamde Serial Shipping Container Code (SSCC). In het onderste deel van het label wordt de  SSCC-code weergegeven in een barcode die door scanners kan worden gelezen.

Toepassing van het label
Het Sierteelt Logistiek Label wordt zowel toegepast op ladingdragers zoals veilingkarren, Deense karren en pallets, maar kan ook worden toegepast op de fusten. Hiermee wordt het bijvoorbeeld voor handelsbedrijven mogelijk de afzonderlijke fusten snel en foutloos te verdelen naar de verschillende klanten.

Een label met een SSCC-code en een barcode op zich is nog niet voldoende voor een optimaal gebruik. Natuurlijk dienen alle gegevens over de  inhoud van een ladingdrager zoals de productnamen en –codes, het aantal fusten en het aantal stuks met behulp van elektronische berichten te worden uitgewisseld tussen de leverancier en zijn klant. Hiervoor zijn de standaardberichten van Floricode beschikbaar. De meeste softwarepakketten voor de sierteelt ondersteunen deze standaardberichten. Daarmee is het relatief eenvoudig om gebruik te gaan maken van het Sierteelt Logistiek Label. 

De instructies voor het gebruik van het Sierteelt Logistiek Label en de technische specificaties voor het printen van de barcodes en de labels zijn te vinden in de brochure die gezamenlijk door Floricode en GS1 is opgesteld.