• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Plantentaxonomie

De wetenschap die zich bezig houdt met het onderzoek naar die groepsindeling bij planten, is de plantentaxonomie. Taxon (meervoud: taxa) betekent eenheid of groep. Nomos is naam. Taxonomie betekent dus "naamgeving van planten".

Hoe wordt in de plantentaxonomie nu zo'n indeling in groepen gemaakt? Meestal begint men daarvoor bij een kleine groep met planten die allemaal heel veel op elkaar lijken en waarvan men verwacht dat ze allemaal uit dezelfde voorouders zijn ontstaan. Bij wilde planten noemt men die groep een soort (Latijn: species). Daarna gaat men kijken of er soorten zijn die op elkaar lijken. Soorten die bijvoorbeeld allemaal dezelfde vreemde bloemvorm hebben. Die soorten deelt men dan weer samen in één groep in. Deze groep noemt men een geslacht (Latijn: genus, meervoud: genera). Vindt men nu één of meer geslachten die voor een paar kenmerken op elkaar lijken, dan kunnen die ook weer samen in een groep geplaatst worden. Deze groep heet een familie (Latijn: familia). En zo gaat men door. Eén of meer families zijn samen een orde (Latijn: ordo), één of meer ordes vormen samen een klasse (Latijn: classis), één of meer klassen vormen samen een afdeling (Latijn: devisio) en alle afdelingen bij elkaar vormen samen het plantenrijk. Al deze groepen onder elkaar, met de grootste groep bovenaan, geeft het onderstaande schema weer, en ziet het er voor de witte klaver (Trifolium repens) als volgt uit:

PLANTENRIJK - Regnum Vegetabile
AFDELING - Spermatophyta
KLASSE - Dicotyledonae
ORDE - Fabales
FAMILIE - Fabaceae
GENUS - Trifolium
SOORT - Repens

Soms gaat men nog iets verder met het onderverdelen in groepen en worden er ook nog groepjes gemaakt binnen de soort. Drie van dergelijke onderverdelingen zijn: de ondersoort, de variëteit en de forma.