• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Plantennamen veranderen

Linnaeus bedacht een goed systeem voor de naamgeving van planten. De Botanische Code regelt hoe de namen precies geschreven moeten worden. Dus alle problemen zijn nu opgelost en toch veranderen plantennamen soms. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij een groep planten die iedereen altijd kende onder de Latijnse naam Datura. Datura is nu echter opgesplitst in Datura (staande bloemen) en Brugmansia (hangende bloemen).

Waarom veranderen die plantennamen? De eerste reden kan zijn dat onderzoekers anders zijn gaan denken over de indeling van de plantengroepen. Zo kan het gebeuren dat men door nieuwe onderzoeksmethoden vindt dat een bepaalde soort toch bij een ander geslacht hoort. Dit gebeurt vooral bij geslachten die veel op elkaar lijken. Soms blijkt na onderzoek dat een bepaalde groep (familie, geslacht, soort) beter opgesplitst kan worden in twee of meer groepen. Ook kan het zijn dat twee of meer soorten volgens de onderzoekers toch beter als één soort gezien kunnen worden. Een andere reden waarom een plantennaam kan veranderen is dat er vroeger fouten zijn gemaakt. Vooral het gebruik van de prioriteitsregel van de Botanische Code leidt regelmatig tot naamsveranderingen. Soms vindt een taxonoom in oude, niet zo bekende boeken (van na 1 mei 1753) een naam die ouder is dan de naam die steeds voor die plantengroep gebruikt werd. Volgens de Botanische Code moet de naam van die plantengroep dan veranderen.

Door de ICBN zijn wetenschappelijke namen in beginsel dus instabiel. Voor de land- en tuinbouw kan deze instabiliteit hinderlijk zijn. De ISTA (Int. Seed Testing Association) geeft een lijst uit waarin wetenschappelijke namen van economisch belangrijke gewassen voor een bepaalde tijd worden vastgelegd voor de internationale land- en tuinbouw.