• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Algemene informatie

Voor de registratie van sierteeltproducten en boomkwekerijproducten wordt een digitaal formulier ingevuld (zie digitale registratie en downloadprocedure). Daarnaast moet een monster van het te registreren product bij Floricode worden aangeleverd op maandag, dinsdag of woensdag tussen 8.30 en 16.00 uur.

Omdat van het product een ‘pasfoto’ voor o.a. publicatie in PlantScope wordt gemaakt is het raadzaam een product van representatieve kwaliteit ter beschikking te stellen. 

Een product dat wordt verhandeld heeft een naam die uit een aantal onderdelen is opgebouwd tot de volledige productnaam. Daarnaast kan voor de handel een afwijkende handelsaanduiding worden gehanteerd. Deze namen worden genoteerd op het registratieformulier en op het af te geven monster. Namen zijn gebonden aan regels. Lees daarom ook de naamgevingsregels op de hierna volgende pagina's.

Een rasnaam is binnen een geslacht uniek. Eenmaal geregistreerde rasnamen bij een registratieautoriteit blijven gehandhaafd. Hergebruik van een rasnaam is aan strenge regels gebonden en kan niet bij elk geslacht worden toegepast. Het is de identificatie van het ras en te vergelijken met de doopnaam.

U wilt een rasnaam geven aan een nieuwe cultivar:
U kunt de naam checken op  www.plantscope.nl en op de sites van kwekersrechtorganisaties: www.rassenregister.com  en www.cpvo.europa.eu.

Een door u bedachte fantasienaam voor het ras kan ook een reeds beschermd merk zijn (b.v. BARBIE®). De merkenrechthouder kan gebruik van deze naam zeer breed verbieden. Floricode controleert op merken. Daar waar gevallen bekend zijn van afwijzingen door merkhouder zal Floricode vragen om een nieuwe naam. Daar waar er nog geen ervaring mee is, zal Floricode het bestaan van het merk melden. Registrant bepaalt dan of de naam wordt gebruikt of gewijzigd. Een check op merkenrecht is aan te bevelen, ga naar www.oami.europa.euwww.boip.int, www.tmdn.org of trademark-search.

U wilt tevens een handelsaanduiding geven aan een nieuwe cultivar:
Naast een rasnaam wordt ook wel een handelsaanduiding gegeven aan een product. In dit geval is de volledige productnaam niet identiek aan de naam die u bijvoorbeeld op de veiling wilt voeren. U kunt deze naam apart vermelden. De handelsaanduiding wordt op dezelfde wijze gecheckt als de rasnaam. Hergebruik is wel mogelijk. Eis is dat er geen actieve verhandelingscode meer mag zijn óf dat de oude code op uw aangeven wordt geblokkeerd. Een handelsaanduiding is namelijk NIET identificerend voor een ras. Is de handelaanduiding in het verleden verleend door een andere winner, dan dient er nagevraagd te worden of er (nog) merkenrecht op rust. Een handelsaanduiding kan dus een gedeponeerd merk (zijn geweest).