• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

Mutaties Productcoderingen 2e kwartaal 2022

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. 
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode. 

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Floricode verbreedt de samenstelling van haar bestuur

Met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden zet Floricode een belangrijke stap naar de gewenste uitbreiding en verbreding van de samenstelling van haar bestuur Floricode

Ron de Lange, managing director bij veredelingsbedrijf Evanthia , volgt als vertegenwoordiger van de geleding veredeling Cor Bremmer van Beekenkamp op als bestuurslid. Florian Faassen, directeur van Faassen Plants, is het nieuwe bestuurslid namens de productiebedrijven.