• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

'De API's van Floricode' goed bezocht

Dinsdagmiddag 15 oktober organiseerde Floricode haar jaarlijkse bijeenkomst voor softwareontwikkelaars. Met als titel ‘De API’s van Floricode’ spraken zo’n 80 aanwezigen met elkaar over drie actuele en belangrijke thema’s. De bijeenkomst werd afgesloten door Bob van Luijt met ‘De zin en onzin van API standaardisering, is er een alternatief’? De presentaties zullen binnenkort op de website van Floricode worden gepubliceerd.