• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

Floricode koppelt fytosanitair registratienummer van plantenpaspoort aan GLN bedrijfscode

Eind 2019 heeft Floricode de GLN bedrijfsgegevens die zij beheert en distribueert uitgebreid met het fytosanitair registratienummer van de pot- en tuinplantenbedrijven. Tot nu toe zijn ruim 2.300 GLN bedrijfscodes gekoppeld aan de fytosanitaire registratienummers die Naktuinbouw op haar website publiceert.