• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

‘Pas toe of leg uit’

Floricode heeft de Nederlandse overheid een bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van standaarden voor het implementeren van API’s en heeft deelgenomen aan de aftrap van het werkprogramma voor 2020 van het Kennisplatform API’s.

Theme picker