• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

Regie over eigen data

Het delen van data wordt steeds belangrijker in de sector, zeker als het gaat om data over duurzaamheid. Maar hoe hou je als kweker, als eigenaar van de data, grip op je data? 

Floricode werkt aan een duurzamere sierteeltsector

De Europese Unie scherpte onlangs de wet- en regelgeving over duurzaamheid omtrent verpakkingsmateriaal aan. Het is voor een exporteur wettelijk verplicht om aan te geven hoeveel verpakkingsmateriaal hij een land binnenbrengt. Dit gebeurt om al het materiaal achteraf weer op te ruimen en te kunnen recyclen, maar ook om middels belasting aan te sturen op reductie.