• Inloggen
  • nl-NLen-US

Goederencodes

Definitie

Een goederencode is een door de EU uitgegeven code voor een bepaalde klasse van goederen conform de goederenindeling die voor de statistieken van de internationale handel in goederen wordt voorgeschreven; deze codering is onderdeel van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) van Eurostat.

Floricode beheert de koppeling tussen de goederencodering voor sierteeltproducten en de Floricode groepscode van de door Floricode gecodeerde sierteeltproducten.

Hoe te gebruiken

De goederencodes worden door exporteurs en expediteurs toegepast bij de verplichte aangifte aan het CBS voor de handelsstatistieken en aan de douane bij de import en export van sierteeltproducten. 

Hoe te verkrijgen

De codes zijn verkrijbaar via:

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst voor de kosten van een jaarabonnement.