• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Productcodering GTIN - Global Trade Item Number

Sierteelt aan de slag met GTIN - Global Trade Item Number 
De sierteeltsector is de laatste tien jaar verschoven van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. De  toegenomen globalisering zorgt voor een verruiming van afzetgebieden, maar ook voor meer concurrentie. Het belang van import en export in verhouding tot binnenlandse productie en consumptie neemt toe.

Sector beweegt mee
Partijen in de sierteeltketen bewegen mee. Grote tuinders voeren rechtstreeks handel met retailers in het buitenland. De samenwerking tussen kwekers onderling groeit (kwekersverenigingen). Afzetkanalen zijn niet langer alleen de speciaalzaak, maar ook de retailers met een breed assortiment.

Efficiencyslag met Programma Productcoderingen Sierteelt 
In de sector bestaat behoefte aan meer informatie en is een betere aansturing van commerciële, logistieke en financiële processen noodzakelijk. Om deze efficiencyslag te kunnen maken is automatisering nodig. Het programma Productcoderingen Sierteelt helpt u een begin te maken met deze efficiencyslag.

Eenduidig systeem
In de sierteeltsector is er, naast de GS1-barcode standaard, een veelvoud aan codesystemen in gebruik. Zo werken sommige tuincentra met de Codering Levend Groen, zijn er de VBN-codes en wordt er vaak gebruik gemaakt van eigen, interne coderingen. Het doel van het programma Productcoderingen Sierteelt is om zowel nationaal als internationaal tot een eenduidig systeem te komen.

Duidelijke spelregels 
Uit onderzoek onder veredelaars, kwekers, veilingen en handel blijkt dat bijna alle bedrijven in meer of mindere mate problemen rondom productcoderingen ervaren. Dagelijks ervaren zij hiervan hinder in hun processen.  In samenwerking met Together 4 Better hebben Floricode en GS1 Nederland daarom een handleiding (Stappenplan Identificatie van producten) opgesteld om coderen efficiënt te laten verlopen.

Voor wie is deze handleiding?
Elke partij binnen de sierteeltsector heeft baat bij deze handleiding, o.a.: 
- Kwekers of handelsorganisaties die aan de slag gaan met het (bar)coderen van producten 
- Retailers die een product aan de kassa verkopen
- Partijen die een rol vervullen in de keten tussen kwekers/handelsorganisaties en retailers
De handleiding geeft op eenduidige wijze weer wat binnen de sierteeltsector de afspraken zijn over de identificatie van producten. Daarnaast wordt in een kort stappenplan duidelijk gemaakt hoe u aan de slag kunt met het GS1-codesysteem.