• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Naamcheck

Een product dat wordt verhandeld heeft een aantal namen. Deze worden vermeld op het registratieformulier.

Onder volledige productnaam wordt verondersteld ten eerste de geslachtsnaam (Rosa, Dianthus, Ficus etc). Daarna volgt eventueel de soortnaam (persicum, benjamina, macrophylla). Ten slotte wordt de volledige productnaam afgerond met een eventuele rasnaam (bij kwekersrecht genoemd (proposed) denomination).

Geslachtsnaam en soortnaam zijn vastgestelde namen binnen de internationale taxonomie. De rasnaam is een fantasienaam die zelf mag worden bedacht door de winner/veredelaar van het product. De naam moet echter voldoen aan internationaal vastgestelde regels.

Een rasnaam is binnen een geslacht uniek. Eenmaal geregistreerde rasnamen bij een registratie-autoriteit blijven gehandhaafd. Hergebruik is, op enkele uitzonderingen na, niet mogelijk. Het is de identificatie van het ras, te vergelijken met een doopnaam.

U wilt een rasnaam geven aan een nieuwe cultivar:
U kunt de naam checken op www.plantscope.nl en op de sites van kwekersrechtorganisaties: www.rassenregister.com en www.cpvo.europa.eu/.

Een door u bedachte fantasienaam kan ook een reeds beschermde merknaam zijn (Barbie®). De merkenrechthouder kan gebruik van deze naam zeer breed verbieden. Daarom is bij twijfel een check op merkenrecht aan te bevelen. Ga naar www.oami.europa.eu, www.boip.int, www.tmdn.org of trademark-search.

U wilt tevens een handelsaanduiding geven aan een nieuwe cultivar:
Naast een rasnaam wordt ook wel een handelsaanduiding gegeven aan een product. Op het registratieformulier wordt deze naam apart vermeld. Op de veilingen wordt de handelsaanduiding gehanteerd. Is er geen handelsaanduiding, dan wordt natuurlijk de rasnaam gebruikt.

De handelsaanduiding wordt op dezelfde manier gecheckt als de rasnaam. Hergebruik is wel mogelijk. De regels hiervoor zijn, dat er geen actieve veilcode meer mag zijn. De veilingen zijn redelijk streng t.a.v. hergebruik om eventuele verwarring met de vorige naamdrager uit te sluiten. Een handelsaanduiding is namelijk NIET identificerend voor een ras. Is de handelsaanduiding indertijd verleend door een andere winner, dan dient er nagevraagd te worden of er (nog) merkenrecht op rust.

Slotopmerking:
Deze procedure beschrijft hoe Floricode een naamcheck uitvoert en hoe een ieder deze voor een nieuw product kan uitvoeren. Echter een naamcheck zal nooit een 100% garantie bieden dat de naam algemeen wordt geaccepteerd en/of zal worden opgenomen in een register. Naast on-line registers staan er nog vele papieren registers in diverse bibliotheken. De procedure toont wel aan dat behoorlijk veel moeite is gedaan de naam te checken in registers.