• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Locatiecoderingen in de sierteeltketen

In de sierteelt wordt veelal het factuuradres gebruikt voor het aangeven van een laad- en loslocatie. Dit schept verwarring en miscommunicatie, want het bedrijf is lang niet altijd gevestigd op het factuuradres. Door de groeiende behoefte aan elektronisch zaken doen is de noodzaak groot om ook de gegevens van de laad- en loslocaties nauwkeuriger vast te leggen en van een unieke code te voorzien. Met het project 'Locatiecoderingen in de sierteeltketen' heeft de sector in de afgelopen jaren een stap gezet in de toekomst van het elektronisch zaken doen.

Door het implementeren van uniforme locatiecoderingen wordt het mogelijk om eenduidige elektronische transportopdrachten uit te wisselen in de sector. Door locatiebordjes met een barcode bij deze locatie te plaatsen kunnen transporteurs de daadwerkelijke laad- en loslocatie van producten scannen en zijn zendingen te volgen (tracking & tracing).

In 2009 en 2010 zijn de laad- en loslocaties op alle veilingterreinen in Nederland, maar ook de vestigingen en tuinen van alle handelaren en kwekers in Nederland door Floricode gecodeerd en gemarkeerd met een locatiebordje met barcode. Floricode beheert de locatiecodes nu actief. Nieuwe laad- en loslocaties in de sierteelt in Nederland worden van een locatiecode voorzien. Periodiek worden nieuwe locatiebordjes besteld en aan de eigenaren toegezonden. Voor de codering is Floricode aangesloten bij de internationale standaard voor het coderen van locaties van GS1.

Floricode heeft ook een standaard transportbericht ontwikkeld, waarmee kwekers transportberichten elektronisch kunnen doorgeven aan transporteurs. Softwareleveranciers worden gestimuleerd die vanuit hun pakket mogelijk te maken.

Een locatiecode zoeken

Een locatiecode aanvragen of wijzigen

LET OP: Bent u kweker of koper op Royal FloraHolland; ga dan naar uw “Mijn Royal FloraHolland-omgeving” voor het doorgeven of wijzigen van uw locatie. Ga naar uw Royal FloraHolland-omgeving