• Inloggen
  • nl-NLen-US

e-CertNL codes

Definitie

De e-CertNL codes betreffen een set van coderingen van diverse stamgegevens van het systeem e-CertNL van de NVWA voor de exportcertificering van agrarische producten. Deze stamgegevens worden door de NVWA aan Floricode beschikbaar gesteld en na bewerking, waaronder de koppeling aan de Floricode product(groep)codes, gedistribueerd. 

Hoe te gebruiken

De e-CertNL data worden toegepast door exporteurs bij het digitaal aanvragen van exportcertificaten en inspecties voor de export van agrarische producten naar landen buiten de EU. 

Hoe te verkrijgen

De codes zijn verkrijbaar via:

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst voor de kosten van een jaarabonnement.