• Inloggen
 • nl-NLen-USde-DE

Stichting Floricode

Eén loket voor de registratie en codering van sierteeltproducten. Eén instantie die standaarden ontwikkelt en beheert, die alle gebruikers in de keten, telers, handelaren, veredelaars, logistiek dienstverleners en veilingen en hun softwareleveranciers, in staat stelt commerciële, logistieke en financiële informatie met elkaar uit te wisselen. Floricode: voor en door gebruikers en bestuurd door en namens de ketenorganisaties.

De Nederlandse tuinbouw is één van de topsectoren in de Nederlandse economie. De sector heeft de ambitie uitgesproken in Europa en wereldwijd leidend te zijn op het gebied van informatiemanagement in tuinbouwketens Dit vereist een doelgerichte en slagvaardige organisatie zoals Floricode, die het keten-informatiemanagement met registraties, standaarden en codes centraal ondersteunt.

Vier speerpunten :

Floricode registreert, codeert, standaardiseert en distribueert informatie en gegevens ter ondersteuning van de internationale sierteeltketen. De vier speerpunten zijn:

 • Registreren
  Floricode registreert en beheert de naamgeving en de taxonomische beschrijving van producten en de botanische kenmerken. Als onderdeel van de registratie worden de producten gefotografeerd.
 • Coderen
  Floricode beheert codes die noodzakelijk zijn voor de digitale handel in de sierteelt waaronder de productcodering (VBN), de reglementaire kenmerken (VBN), de GTIN- en GPC-codes (GS1), bedrijfs- en locatiecoderingen (GS1), logistieke middelen en procesvariabelen.
 • Standaardiseren
  Floricode ontwikkelt en beheert open berichtstandaarden ten behoeve van het elektronisch uitwisselen van commerciële, logistieke en financiële informatie.
 • Distribueren
  Floricode stelt alle informatie en haar producten en diensten ter beschikking, onder meer via de Floricode-website, en organiseert bijeenkomsten en evenementen om de keten te informeren over de nieuwste ontwikkelingen.