• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

GPC - Global Product Classification

GPC-codes zijn classificerende codes voor allerlei artikelgroepen (bijvoorbeeld 'zuivelproducten') zoals die in de retail worden onderscheiden en vooral worden gebruikt om zaken als Category Management, schapplanningen, sourcing, actuele productgegevens en dergelijke te organiseren. Zo is de behoefte ontstaan om ook voor sierteeltproducten een GPC-classificatie op te gaan zetten. Floricode heeft hier samen met GS1 Nederland het initiatief toe genomen.

Het GPC systeem voor de sierteelt is gebaseerd op de bekende Linnaeus- indeling van geslachten en soorten en wordt dus vooral gevoed vanuit de PlantScope-registratiedatabase van Floricode. Het systeem wordt verder verfijnd met een classificatie van de belangrijkste kenmerken van specifieke geslacht-/soortcombinaties zoals bijv. kleur.

Door product- en marktdeskundigen is aan de invulling van de GPC-codering voor de sierteelt gewerkt. Er is gestart met de belangrijkste geslachten van de snijbloemen en pot- en tuinplanten. Dit betekent dat in eerste instantie voor zo'n 75% van het actuele assortiment GPC-codes beschikbaar komen. Naar behoefte zal dat vervolgens kunnen worden uitgebreid.

GPC-codes zullen geen bestaande codesystemen vervangen maar met enkele extra tabellen aan de distributiebestanden van Floricode worden toegevoegd. Verwacht wordt dat vooral de retail gebruik zal gaan maken van deze nieuwe GPC-codes voor sierteeltproducten. Maar ook US Customs is geïnteresseerd in dit Nederlandse initiatief als hulpmiddel om daar importcontroles voor bloemen en planten efficiënter te kunnen uitvoeren.

Veilingen en kwekers hebben reeds belangstelling getoond, want ook bij hun processen kan GPC een belangrijke ondersteuning leveren. De VBN-artikelcodes voor alle cultivars en variëteiten blijven gewoon bestaan. Voor het GPC classificatiesysteem zijn deze echter te gedetailleerd.

De GPC-codering voor bloemen en planten is vergelijkbaar opgezet als de GPC-codering voor “Fruit and Vegetables”. Floricode en GS1 zijn op het internationale GS1 voorjaarscongres 2014 in Dallas de invulling van GPC-codes voor de sierteeltsector overeengekomen. Daarmee is er in de internationale Retail een breed draagvlak voor deze codering en is de eerste versie van deze codering officieel vastgesteld.

U vindt hier het Frequently Asked Questions Factsheet alsmede een uitgebreide presentatie over de inhoud en structuur van de GPC-codering voor bloemen en planten.