• Inloggen
 • nl-NLen-USde-DE

EU-richtlijnen

De richtlijnen van de Europese Unie geven twee mogelijkheden om een plant een cultivarnaam de geven. De Eerste mogelijkheid is een fantasienaam. De tweede mogelijkheid is een code. Een cultivar mag slechts óf een code óf een fantasienaam krijgen, dus niet beide.

De volgende regels gelden voor fantasienamen en voor codes:

 • Officiële lijsten van rasnamen worden bijgehouden door een officiële instantie van de EG, door een lidstaat van de EG of door een partij waarmee de UPOV een contractuele overeenkomst heeft. In Nederland houdt b.v. de Naktuinbouw lijsten bij met namen van groentenrassen.

 • De naam of een gedeelte van de naam mag niet in gebruik zijn als munt-, gewicht-, of maateenheid. De naam 'Euro Holland' of de code 'Euro100' zijn na 2001 verboden door het in werking treden van deze Europese munteenheid.

 • Verboden naam indien de naam uit de spreektaal komt en voor derden een belemmering vormt voor het verhandelen van andere rassen.

 • Namen die in gebruik zijn als een wettelijk beschermde naam, zoals afkortingen van internationale organisaties, mogen niet gebruikt worden. Daarom is de naam 'UN Dessert Storm' niet toegestaan.

 • De naam mag niet misleidend zijn doordat deze naam naar een kenmerk verwijst dat de cultivar niet bezit. Een Sinningia met paarse bloemen mag niet 'Red Stike', 'Blue Lagune' of 'RED13' heten.

 • Een naam is verboden indien deze een verwantschap suggereert die niet juist is. Tulipa 'Parade' is een bekende cultivar van de tulp. Een nieuw tulpenras mag alleen "Parade" als deel van de naam dragen indien deze een verwantschap (b.v. mutatie) met T. 'Parade' heeft.

 • De vergrotende en overtreffende trap mogen niet worden gebruikt. Daarom de naam Dracaena margarita 'Hollands Beste' niet.

 • De cultivarnaam mag niet te veel lijken op een bestaande handelsaanduiding waardoor de indruk zou kunnen ontstaan dat de nieuwe cultivar aan iemand anders toebehoort dan de aanvrager. Zo is de Handelsaanduiding Viviane! door Piet Schreurs Holding BV in gebruik bij een roos. Een ras mag derhalve niet Rosa 'Viva Viviane' genoemd worden door iemand anders dan Piet Schreurs Holding BV.

 • Een cultivarnaam of –code mag geen botanische geslachts- of soortnaam of een gedeelte daarvan bevatten. Solanum 'Hibiscus' is niet toegestaan, omdat Hibiscus een botanische geslachtsnaam is.

 • Een cultivarnaam of -code mag niet, indien deze gebruikt wordt in de spreektaal binnen het gewascomplex waarbij het betreffende ras hoort. Er zijn 4 gewascomplexen, namelijk landbouw, sierteelt, bosbouw, tuinbouw en vruchtteelt. Helianthus annuus 'Gele Lelie' of LELIEAB' is niet toegestaan omdat lelie spreektaal is binnen het gewascomplex sierteelt.

De volgende regels gelden voor een fantasienaam:

 • De cultivarnaam mag de afgelopen 10 jaar niet in gebruik zijn geweest binnen dezelfde UPOV-klasse en moet ten minste twee tekens verschillen van alle andere cultivarnamen binnen het botanische geslacht of UPOV-klasse. Met uitzondering van de beginletter. De cultivar Guzmania 'Copito' bestaat reeds. Je mag nu niet de cultivarnaam G. 'Capito' gebruiken, omdat deze slechts 1 teken verschilt van G. 'Copito'. De cultivarnaam G. 'Ropito' zou echter wel toegestaan zijn.

 • Een naam moet uit minimaal 2 letters bestaan. Genista 'X' is daarom niet toegestaan.

 • Nummers mogen niet gebruikt worden, tenzij deze nummers integraal deel uitmaken van de cultivarnaam. Fritillaria 'Poes 1' mag niet, maar Fritillaria 'Henry 5' mag wel.

 • Een rasnaam bestaat uit maximaal 5 woorden en mag niet te lang zijn. Viola 'Zeemeermin groen met een blauw oog' is dus verboden.

 • De cultivarnaam mag geen symbolen, leestekens, sub- of superschrift, een mix van hoofd- en kleine letters of tekeningen bevatten. Zantedeschia 'Ren Je Rot?' en Zantedeschia 'Ren Je Rot!' zijn beide niet toegestaan.

De volgende regels gelden voor een code:

 • De cultivarcode mag de afgelopen 10 jaar niet in gebruik zijn geweest binnen dezelfde UPOV-klasse en moet ten minste één teken verschillen van alle andere cultivarnamen en –codes binnen het botanische geslacht of UPOV-klasse.

 • Er dient vermeld te worden dat de aanduiding een code betreft en geen fantasienaam.

 • De cultivarcode mag niet geheel uit cijfers bestaan. Lycopersicon '200012' is daarom niet toegestaan.

 • De cultivarcode mag niet uit slechts 1 letter bestaan. Selaginella martensii 'Q' is daarom geen geschikte code.

 • De cultivarcode mag geen symbolen, leestekens, sub- of superschrift of tekeningen bevatten. De code Ixora 'Qui 6ex' is derhalve niet toegestaan.

 • De cultivarcode bevat maximaal 10 tekens. Spatiphyllum 'Hae 20010074' is daarom ongeschikt.

 • De cultivarcode bevat maximaal 4 afwisselende groepen van letters en cijfers. De code Anthurium 'Ant01a3a5' is daarom uit den boze.