• Inloggen

Naslagwerk Cursus Naamgeving voor Siergewassen

Onderstaand de inhoud van de lesmap die wordt gebruikt tijdens de cursus Naamgeving voor Siergewassen 2016. De documenten zijn alleen toegankelijk voor de deelnemers van deze cursus.

Bent u geen deelnemer, maar heeft wel u belangstelling voor een of meer van deze documenten of voor de cursus, stuur dan een email met uw verzoek naar info@floricode.com.

Programma

Hand-outs Presentaties cursusleiders

- Naamgeving van wilde planten en naamgeving van cultuurplanten – Marco Hoffman
- Bescherming van merken – Ellen Gevers – Merkenbureau Hendriks & Co
- Merkrecht voor kwekers - Merkenbureau Hendriks & Co
- Registreren en Coderen met gebruik van kenmerkencodes - Leo Miedema
- Case: Ben ik uniek? o.l.v. Leo, Marco en Ellen

Naamgeving Botanische planten 
- IAPT - International Association for Plant Taxonomy – Hoofdstuk III artikel 20 t/m 28
Classificatie van planten – nieuwe inzichten en gevolgen voor de praktijk – Marco Hoffman Dendroflora nr. 45 - 2008

Naamgeving gecultiveerde planten
- ICNCP-codes Chapter II en Chapter VII
Ontwikkelingen in naamgeving en registratie van cultuurplanten – Marco Hoffman Dendroflora nr. 50 – 2013
Cultivarnamen versus handelsnamen en merknamen – Marco Hoffman De Boomkwekerij 11, 29 mei 2015

Richtsnoeren EU

Publicaties
- Dossiers - Dossier Intellectueel Eigendom / Kwekersrecht Agri Holland 2012

Merkenrecht en Kwekersrecht
- BBIE
- Merken registreren Benelux Bureau en - Classificatie van Nice
- Over rasbenamingen en rasmerken door Mr. P.A.C.E. v.d. Kooij
- Over rasbenamingen en EG-merkenrecht door Mr. P.A.C.E. v.d. Kooij
- Veel gestelde vragen Kwekersrecht en Octrooirecht

PlantScope
- The PlantScope database - W.L.A. Hetterscheid Proc. XXVI IHC – IVth Int. Symp.Taxonomy of Cultivated Plants, Acta Hort. 634, ISHS 2004

Vragen en antwoorden

Uitwerking case Ben ik uniek? 

Registratie Handleiding digitale registratie