• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

e-CertNL

e-CertNL (voorheen CLIENT Export) is het systeem van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat niet alleen officiële fytosanitaire certificaten opmaakt, maar ook het proces rondom het opstellen en goedkeuren van de zending heeft geautomatiseerd. Het fytosanitair certificaat is een in internationaal kader gestandaardiseerd document. Het begeleidt in het internationale handelsverkeer zendingen snijbloemen, planten, plantaardige producten of groeimedium van het land van verzending (export) naar het land van ontvangst (import). Ook het aanvragen van keuringen is via het systeem van e-CertNL mogelijk. Om deze bewerkingen te kunnen uitvoeren zijn er veel gegevens nodig die afkomstig zijn van de exporteur, de overheid en de toegewezen keuringsdiensten. e-CertNL wordt door de Nederlandse exporteurs in alle land- en tuinbouwsectoren toegepast.  

Het gebruik van e-CertNL werd in 2013 verplicht voor de AGF-exporteurs en in 2014 voor de exporteurs van bloemen en planten. Softwareleveranciers hebben een aparte module e-CertNL voor hun klanten ontwikkeld. Voor de informatie-uitwisseling tussen het e-CertNL systeem en het ERP-systeem van de exporteur/expediteur zijn door Floricode samen met Frug I Com en de NVWA standaard berichten ontwikkeld. Ook zijn de codelijsten uit het systeem van e-CertNL beschikbaar bij Floricode. De documentatie is via deze website te downloaden; u dient zich hiervoor allereerst bij Floricode te abonneren.

In het Stappenplan voor aansluiten van exporteurs wordt schematisch weergegeven wat er achtereenvolgens moet gebeuren om aan te sluiten op e-CertNL. 

e-CertNL voor de sierteelt

De exporteur van snijbloemen, pot- en tuinplanten is verplicht bij iedere aanvraag voor een certificaat een groot aantal kenmerken en kenmerkwaarden op te geven bij ieder artikel dat hij wil gaan exporteren. Om het gebruik van e-CertNL voor deze exporteurs te vergemakkelijken heeft Floricode samen met de NVWA een set codelijsten samengesteld waarmee de exporteur in staat is de noodzakelijke exporteiskenmerken en -waarden bij zijn aanvraag vanuit zijn eigen ERP-systeem in te kunnen vullen op basis van de standaard Floricode (VBN) productcodes.

In dit document wordt dit toegelicht. De betreffende codelijsten zijn alleen te downloaden door geregistreerde gebruikers.

Tabellen
De NVWA stelt de stamgegevens van het e-CertNL-systeem in diverse tabellen beschikbaar voor de gebruikers. Deze tabellen worden door Floricode conform de LINNAEUS-systematiek verwerkt en wekelijks op haar FTP-site gepubliceerd op de vrijdag. Onderstaand is het document gepubliceerd waarin de beschrijving van deze tabellen is opgenomen. Aan de hand hiervan kunt u de verwerking van deze tabellen automatiseren en in uw applicatie opnemen. De tabellen zijn beschikbaar voor de AGF-sector, de sierteelt en de zaaizaden en kunnen worden toegepast in de betreffende applicaties van het systeem van e-CertNL.

Contact:
- e-CertNL-helpdesk van de KCB: 070-3088000 of helpdesk@kcb.nl
- Frug I Com (info@frugicom.nl)  
- Floricode (info@floricode.com)

Voor vragen over e-CertNL en de werking ervan wordt allereerst verwezen naar de helpdesk en website van de KCB. Dit geldt ook voor vragen over de inhoud van de documenten die door e-CertNL worden gegenereerd. Op deze website is onder andere een lijst met veelgestelde vragen te vinden.

Het downloaden van documentatie is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u nu aan op info@floricode.com.