• Inloggen
  • nl-NLen-US

Locatiecodes


Definitie

Een locatiecode is de identificatie van een (in de sierteelt) bekende locatie welke gecodeerd is met een "Global Location Number" (GLN).
Één locatie kan door meerdere bedrijven gebruikt worden.

Het betreft locaties die van belang zijn bij het logistieke proces tussen kwekers, veilingen, handelaren en afnemers; locaties waar zendingen van sierteeltproducten geladen en gelost worden.

Hoe te gebruiken

Fysiek
De locatiecode kan als barcode op een bordje gedrukt worden en duidelijk bij de locatie bevestigd worden, zodat de code bij de logistieke dienstverlening gescand kan worden voor bijvoorbeeld het aan- en afmelden van zendingen.

Digitaal
In de diverse commerciële berichten zoals aanbod en orders en logistieke berichten zoals transportopdrachten en pakbonnen worden de locatiecodes gebruikt om eenduidig te specificeren op welke locaties gebeurtenissen zoals het laden en lossen van een zending plaatsvinden.

Hoe te verkrijgen

De codes zijn verkrijbaar via:

Kosten

Bekijk de actuele prijslijst voor de kosten van een jaarabonnement.