• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Tarieven

Onderstaand per dienst de geldende tarieven. Klik op de betreffende dienst om het tarievenblad te downloaden.

Meer weten? Stuur een e-mail naar info@floricode.com.

Tarieven REGISTREREN
Voor registratie van producten en wijziging van productcodes

Tarieven CODEREN
Voor aanvragen en wijzigen van productcodes, bedrijfs- en locatiecodes

Tarieven STANDAARDISEREN
Voor gebruik van berichtenstandaarden, SDK en TestCenter

Tarieven DISTRIBUEREN
Voor distributie van beelden (picture services) en codelijsten

Pricelist (English)
For all Floricode services