• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE

Landencodes

Om een juiste weergave te krijgen van de statistieken die door de VBN of de veilingen worden uitgegeven is er aan het land van herkomst van aangevoerde producten een landencode gekoppeld. Deze landencodelijst moet niet worden verward met de zogenaamde S62-lijst die voor het elektronische berichtenverkeer wordt gebruikt. In deze lijst zijn alle landencodes opgenomen volgens de ISO-richtlijnen. In de praktijk wordt maar een deel van deze lange lijst van codes daadwerkelijk gebruikt. Deze landencodelijst wordt voor de veilingen door de VBN beheerd. De ISO-lijst ondergaat een verandering wanneer er in de wereld nieuwe landen ontstaan en door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) een nieuwe landcode krijgen toegewezen of wanneer er vanuit de veiling behoefte is aan een onderscheid dat die nog niet officieel is gemaakt door de NEN. Dan wordt een tijdelijke code aangemaakt.

Download: