• Inloggen
  • nl-NLen-US

Duurzaamheidsdata

Transparantie over duurzaamheid in sierteeltketens wordt steeds belangrijker. Naast de druk die voortkomt uit de maatschappelijke discussie stelt ook (toekomstige) wet- en regelgeving verdergaande eisen aan transparantie over de herkomst, samenstelling en productie van sierteeltgewassen. Floricode ondersteunt de bedrijven in de sector door de basisgegevens over de certificeringen van sierteeltbedrijven te beheren en de standaarden te ontwikkelen om data over duurzaamheid digitaal met elkaar te kunnen delen.

Certificatenregister

Floricode beheert in samenwerking met alle belangrijke ‘certificeerders’ wereldwijd het certificaatregister voor de sierteelt. In dit register wordt vastgelegd welke certificaten op het gebied van duurzaamheid een sierteeltbedrijf heeft inclusief de geldigheidsperiode per certificaat. Het register bevat onder meer de data over de diverse certificaten die worden afgegeven door GlobalGAP, MPS, Fairtrade, KFC en Florverde, in totaal van 15 organisaties. Inmiddels bevat het certificatenregister van Floricode de gegevens van 4500 bedrijven met zo‘n 9500 actueel geldige certificaten. Aan de hand van deze gegevens bepaalt Floricode of een bedrijf qua certificering voldoet aan de criteria van het Floriculture Sustainabilty Initiative (FSI).

Doordat Floricode deze basisgegevens van de certificeringen van sierteeltbedrijven centraal beheert en distribueert beschikt iedere partij in de sector over dezelfde gegevens en onstaat er geen onduidelijkheid over de vraag of een partij bloemen of planten nu wel of niet duurzaam is geproduceerd en onder het juiste duurzaamheidslogo wordt verhandeld. Het certificatenregister van Floricode wordt toegepast in de handelssystemen van de veilingen (klok, bemiddeling, Floriday) en de in- en verkoopsystemen van de aangesloten handelsbedrijven. Informatie over de toegang tot het certificatenregister vindt u hier.

Duurzaamheidsdata uitwisselen door de keten heen

De toenemende vraag naar transparantie over duurzaamheid leidt ertoe dat steeds meer data over de wijze van productie en verhandeling van sierteeltproducten in de keten wordt gevraagd. Deze vraag komt zowel voort vanuit de wet- en regelgeving op dit gebied als de vraag vanuit de retail en consument. Concreet speelt de EU wetgeving op het gebied van plastic gebruik in verpakkingen met name in het VK en Duitsland, maar ook met het Nederlandse afvalfonds.

Deze ontwikkeling heeft impact op de informatie-uitwisseling in de sierteeltketen. De CSR en Data/IT afdelingen van de handelsbedrijven en Royal FloraHolland worstelen met het vraagstuk hoe dit georganiseerd en geborgd kan worden binnen de keten. Besloten is om als eerste stap opdracht te geven een architectuur te ontwerpen voor het uitwisselen van duurzaamheidsdata in de sierteeltketen waarmee als vervolgstap het korte termijn doel gerealiseerd kan gaan worden, namelijk het uitwisselen van verpakkingsdata.

De architectuur gaat over de uitwisseling van gegevens die de duurzaamheid van een product, een aangeboden partij, een levering of een bedrijf beschrijven. De architectuur betreft iedere vorm van duurzaamheidsdata. Meer specifiek is gekeken naar de typen duurzaamheidsdata die in de sector nu van belang zijn namelijk:

  • data over de verpakkingen (pot, hoes, tray) van sierteeltproducten
  • data over de duurzaamheidscertificaten van sierteeltproducten
  • data over de footprint van het sierteeltproduct
  • data over het toegepaste substraat (met name veen) in het sierteeltproduct

Het ontwerpen van deze architectuur is als project uitgevoerd in de periode november 2022 tot en met april 2023.

Als resultaat van dit project zijn de volgende documenten hier beschikbaar: