Zoeken  |  Inloggen
nl-NLen-USde-DE

Codering Levend Groen (CLG)

Codering Levend Groen (CLG) is een uniform coderingssysteem voor sierteeltproducten die aan de kassa's van tuincentra, doe-het-zelfwinkels en supermarkten gescand worden. CLG is het resultaat van een ketenbreed onderzoek dat in 1999/2000 heeft plaatsgevonden. Eén uniform coderingssysteem zorgt voor een betere afstemming in alle schakels van de keten en is internationaal toepasbaar.

De gebruikte structuur van de CLG-codes is de algemeen toegepaste EAN-13-code van GS1, ook wel bekend als de barcode die te vinden is op vrijwel alle consumentenproducten. Het verschil met de gangbare EAN-codering zit vooral in de wijze van toekenning. De CLG-codes worden niet door elke kweker afzonderlijk maar centraal, door een beheerwerkgroep, toegekend en via deze website gepubliceerd. Floricode ondersteunt de uitgave van deze codes administratief. Er ontstaat zo voor de gehele keten één loket voor zowel het beheer, als ook voor het verkrijgen van een EAN-code voor alle bomen, planten en bloemen.

De beheerwerkgroep CLG bestaat uit vertegenwoordigers uit de retail, de veilingen en de handel. In goed overleg bepalen zij voor elk specifiek product welke eigenschappen onderscheidend zijn en tot op welk niveau het product gecodeerd moet worden. Voor het toekennen van CLG-codes zijn binnen de beheerwerkgroep procedures opgesteld. Grofweg komt het er op neer dat een product waarin erg veel handel is op een gedetailleerder niveau (bijvoorbeeld op potmaat én kleur én verschijningsvorm) wordt gecodeerd, terwijl producten waarin op kleinere schaal wordt gehandeld op een hoger niveau (bv alleen potmaat) wordt gecodeerd.

Een aanvraag voor een code kan worden ingediend via www.levendgroen.com