Zoeken  |  Inloggen
nl-NLen-USde-DE

Coderen

Gestandaardiseerde coderingen zijn onmisbaar voor de verdere digitalisering van de sierteelt. Computerprogramma's kunnen niet zonder codes van allerlei gegevens, denk hierbij bijvoorbeeld aan uw BSN-nummer en uw banknummer.

Floricode beheert de codes die noodzakelijk zijn voor de digitale handel in de sierteelt, waaronder de productcodering en de reglementaire kenmerken (VBN), de GPC-codes (GS1), bedrijfs- en locatiecoderingen (GLN), logistieke middelen en procesvariabelen.

In de sierteeltpraktijk wordt hoofdzakelijk gewerkt met de zogenaamde coderingssystematiek van 'LINNAEUS'. Volgens deze methodiek kunnen partijen bloemen en planten met alle relevante gegevens uniek worden gecodeerd en elektronisch worden uitgewisseld tussen kwekers, vellingen, kopers en transporteurs.

Om sierteeltbedrijven in staat te stellen aan te sluiten bij bestaande coderingen die internationaal gangbaar zijn in met name de Retail, werkt Floricode samen met GS1 Nederland aan de invoering van deze coderingen in de sierteelt. Het gaat hierbij om:

  • de artikelcodering (GTIN)
  • de bedrijf- en locatiecodering (GLN)
  • de productclassificatie (GPC)
  • de logistieke codering (SSCC and GRAI)

 

BELEID
Item Type Publicatiedatum
Releasebeleid 2015 (incl. Checklist review, Communicatiebeleid en RFC-aanvraag)
20-10-2015
Procedure bezwaar en beroep registreren en coderen (bijlage Releasebeleid 2015) 20-10-2015

WERKGROEP CODERINGEN
Item Type
Verslag Werkgroep Coderingen 19 november 2015 Werkgroep Coderingen 19 november 2015
Verslag Werkgroep Coderingen 25 juni 2015
Werkgroep Coderingen 25 juni 2015
Verslag Werkgroep Coderingen 6 november 2014
Werkgroep Coderingen 6 november 2014
Verslag Werkgroep Coderingen 22 mei 2014
Werkgroep Coderingen 22 mei 2014
Verslag Werkgroep Coderingen 10 april 2014 Werkgroep Coderingen 10 april 2014