• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DE
 

Request For Changes (RFC)

De tabel hieronder bevat een overzicht met actuele RFC's. De afgesloten RFC's zijn te vinden in het archief.
Je kunt je ook abonneren op deze lijst via RSS () of deze lijst exporteren in Excel ().

Zelf een RFC indienen? Stuur dan een mail aan RFC@floricode.com.

Browse records in that    Search     
Nr Titel Categorie Berichttype Status Release
detail 369 RFC 248: CLIENT Export berichtenboek naar productie XML XML CLIENT Doorgeschoven ---
detail 388 RFC 277: CC VMP-28 Unit code min/max quanity price range must be equal CC VMP XML Supply Realisatie ---
detail 396 RFC 285: Instructie downloaden foto's EDIFACT QUOTES Realisatie ---
detail 757 StatusRequestType/DocumentStatus moet worden StatusRequestType/DocumentStatusCode XML XML Status Doorgeschoven ---
detail 938 Afschaffen functiecode 5 (replace) in FLOWAV EDIFACT --- Ingediend ---
detail 940 Tabel landnamen Codes All Realisatie ---
detail 943 Invulinstructie E-INVOICE als ketenstandaard XML XML Invoice Doorgeschoven ---
detail 945 Onduidelijkheden in documentatie wegnemen CC VMP --- Realisatie ---
detail 946 Codes data-element 4279 in PAT-segment vernieuwen Codes --- Ingediend ---
detail 950 Extra toepassingscode "accessoires" in VBN-productcodelijst Codes --- Intake ---
detail 953 StructuredAddressType in generieke invulinstructies XML All Realisatie ---
detail 954 PRICAT aanpassen n.a.v. het project ‘1-klokfactuur EDIFACT PRICAT Realisatie ---
detail 966 Wel/niet berekenen-indicatie meegeven voor fustcodes in de EAB/Flowav EDIFACT FLOWAV Ingediend ---
detail 973 Verbeteringen CC VMP mbt Pricing CC VMP --- Ingediend ---
detail 974 Verbeteringen TestCenter mbt CC VMP Price/Packing CC VMP --- Ingediend ---
detail 985 Aanpassen benamingsconventies codetabellen Codes All Intake ---
detail 1016 LIN-segment van 100 naar 999 uitbreiden EDIFACT PRICAT Ingediend ---
detail 1020 Analyse update LINNAEUSmodel 3.0 Codes All Realisatie ---
detail 1209 Verplichte velden VMP CC VMP XML Order Realisatie ---
detail 1459 Keuze saldo verrekening de denen XML XML Delivery Realisatie ---
detail 1460 Beheer codelijsten XML factuur Codes --- Ingediend ---
detail 1461 Gebruik van de additionalID van de Notifyparty CC VMP XML Supply Doorgeschoven ---
detail 1462 CC VMP: Ingekorte SupplyResponse bij vervallen regel CC VMP XML Supply Realisatie ---
detail 1463 Limiet op aantal regels in 1 Response CC VMP XML Supply Realisatie ---
detail 1465 Opschonen Bedrijfscodebestand Codes --- Doorgeschoven ---
detail 1467 Issues werkgroep VMP bijwerken in documentatie CC VMP --- Realisatie ---
detail 1468 Aanpassen CII of FloraHolland Factuur XML XML Invoice Ingediend ---
detail 1471 IL-referentie in de DESADV EDIFACT DESADV Ingediend ---
detail 1473 CC VMP: Delivery component in apart bericht en webservice CC VMP XML Supply Intake ---
detail 1474 Minimale resolutie afbeeldingen in aanbod CC VMP XML Supply Ingediend ---
detail 1683 Berichtwijzigingen voor Veilen Vandaag voor Morgen EDIFACT ORDRSP Realisatie ---
detail 1684 GLN Locatiecodes zonder bewoning in Current blijven publiceren Codes --- Ingediend ---
detail 1969 Onderscheid tussen voorraad en aanbod (daghandel, lange termijn, catalogus) CC VMP --- Ingediend ---
detail 1971 Invoering wijzigingen LINNAEUS model 2.20 (2017) Codes --- Ingediend ---
detail 1972 Codelijsten fusten met fustprijzen Codes --- Ingediend ---