• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN
 

Request For Changes (RFC)

De tabel hieronder bevat een overzicht met actuele RFC's. De afgesloten RFC's zijn te vinden in het archief.
Je kunt je ook abonneren op deze lijst via RSS () of deze lijst exporteren in Excel ().

Zelf een RFC indienen? Stuur dan een mail aan RFC@floricode.com.

Nr Titel Categorie Berichttype Status Release
detail 369 RFC 248: CLIENT Export berichtenboek naar productie XML XML CLIENT Doorgeschoven ---
detail 757 StatusRequestType/DocumentStatus moet worden StatusRequestType/DocumentStatusCode XML XML Status Doorgeschoven ---
detail 940 Tabel landnamen Codes All Intake ---
detail 943 Invulinstructie E-INVOICE als ketenstandaard XML XML Invoice Doorgeschoven ---
detail 946 Codes data-element 4279 in PAT-segment vernieuwen Codes --- Ingediend ---
detail 950 Extra toepassingscode "accessoires" in VBN-productcodelijst Codes --- Intake ---
detail 985 Aanpassen benamingsconventies codetabellen Codes All Intake ---
detail 1020 Analyse update LINNAEUSmodel 3.0 Codes All Doorgeschoven ---
detail 1460 Beheer codelijsten XML factuur Codes --- Ingediend ---
detail 1468 Aanpassen CII of FloraHolland Factuur XML XML Invoice Ingediend ---
detail 1473 CC VMP: Delivery component in apart bericht en webservice CC VMP XML Supply Intake ---
detail 1474 Minimale resolutie afbeeldingen in aanbod CC VMP XML Supply Ingediend ---
detail 1684 GLN Locatiecodes zonder bewoning in Current blijven publiceren Codes --- Ingediend ---
detail 1971 Invoering wijzigingen LINNAEUS model 2.20 (2017) Codes --- Ingediend ---
detail 1972 Codelijsten fusten met fustprijzen Codes --- Ingediend ---
detail 2004 CSV Format codelijsten Codes --- Ingediend ---
detail 2005 Verkorte manier om actuele status en aantal aanbod ophalen CC VMP XML Supply Ingediend ---