• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Edibulb (NL)

 

Hoge investerings- en beheerskosten en onduidelijke communicatie. Dat is al snel het resultaat als verschillende partijen niet eenduidig met elkaar afspreken hoe ze gegevens uitwisselen. E-commmerce, oftewel elektronisch zaken doen via het internet, biedt de bedrijven in de bloembollensector vele nieuwe mogelijkheden. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma’s levert voordelen op indien deze zijn gebaseerd op standaards. Met standaards bedoelen we computernormen zoals XML, maar ook standaardcodes voor het bloembollenvak. Het is duidelijk dat E-commerce nauwelijks mogelijk is zonder standaards. Deze standaards voor de bloembollensector worden ontwikkeld door Edibulb. Edibulb gaat hierbij uit van het volledig elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computers van gebruikers via Electronic Data Interchange (EDI).

Edibulb is een gezamenlijk initiatief van de brancheorganisaties in de sector van de kwekers (KAVB), de In en Verkoopbureaus verenigd in B4 en de handelaren (Anthos).

Floricode heeft in opdracht van Edibulb samen met de marktpartijen standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de sector. Deze zijn gebaseerd op de internationale EbXML standaarden van UN/CEFACT. De berichtstandaarden worden gebruikt door kwekers, IVB’s en kopers om gegevens uit te wisselen via het internet over de transacties van bloembollen en vaste planten.

Dankzij deze standaardberichten voor de bloembollensector hebben alle programma’s op de computers van gebruikers een eenduidige werkwijze voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Grote voordelen zijn een uniforme bereikbaarheid, een uniforme verwerking van gegevens en één interface voor de datacommunicatie via het netwerk, namelijk het Internet.

Op deze pagina zijn de documenten van de berichtstandaarden van Edibulb gepubliceerd.
Het downloaden van de technische documentatie van de berichtdefinities is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u nu aan via info@floricode.com.

 

Sector documentatie

 TitleDescriptionModified DateSize
Themadefinitie Orderverkeer Bloembollen 3.10Beschrijft vier scenario's voor het orderen, leveren en factureren van transacties in de bloembollenketen. 9/2/2019635.83 KB
Format distributieset Bedrijfscodes EdibulbBeschrijving van de tabelstructuur van de distributieset met bedrijfscodes voor de bloembollensector.5/24/2023523.26 KB
LINNAEUS model BloembollensectorBeschrijft de tabelstructuur van de productcodering voor bloembollen zoals deze wordt toegepast in het elektronisch berichtenverkeer.5/24/2023607.23 KB
LINNAEUS model vaste plantenBeschrijft de tabelstructuur van de productcodering voor vaste planten zoals deze wordt toegepast in het elektronisch berichtenverkeer.5/24/2023615.63 KB
Voorbeeld distributieset EDIBULB productcodesEen voorbeeld distributieset met de EDIBULB productcodetabellen voor bloembollen. Let op: dit zijn TESTBESTANDEN!! Deze bestanden zijn niet compleet en niet actueel!5/24/20231.25 MB
Technische afspraken WebservicesBeschrijft de opzet van de webservices behorende bij deze berichten en hoe de systemen van de verschillende partijen hierin een rol spelen.5/24/2023787.54 KB
Conversietabel geslacht_bol_EdibulbConversie van de oude Edibulb geslachtscodes bloembollen naar de nieuwe geslachtscode5/24/202316.46 KB
Conversietabel geslacht_boom_EdibulbConversie van de oude Edibulb geslachtscodes boomkwekerij naar de nieuwe geslachtscode5/24/202362.56 KB
Berichten testen in het TestcenterIn het Testcenter kunnen de Order- en Leveringsberichten bij Bemiddelde handel getest worden. Als men hier bekend genoeg mee is kan een software implementatie voor een ketenrol getest worden. In dit document leest u wat er in het Testcenter beschikbaar is5/24/2023575.14 KB