• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Edibulb (NL)

 

Hoge investerings- en beheerskosten en onduidelijke communicatie. Dat is al snel het resultaat als verschillende partijen niet eenduidig met elkaar afspreken hoe ze gegevens uitwisselen. E-commmerce, oftewel elektronisch zaken doen via het internet, biedt de bedrijven in de bloembollensector vele nieuwe mogelijkheden. Het elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computerprogramma’s levert voordelen op indien deze zijn gebaseerd op standaards. Met standaards bedoelen we computernormen zoals XML, maar ook standaardcodes voor het bloembollenvak. Het is duidelijk dat E-commerce nauwelijks mogelijk is zonder standaards. Deze standaards voor de bloembollensector worden ontwikkeld door Edibulb. Edibulb gaat hierbij uit van het volledig elektronisch uitwisselen van gegevens tussen computers van gebruikers via Electronic Data Interchange (EDI).

Edibulb is een gezamenlijk initiatief van de brancheorganisaties in de sector van de kwekers (KAVB), de In en Verkoopbureaus verenigd in B4 en de handelaren (Anthos).

Floricode heeft in opdracht van Edibulb samen met de marktpartijen standaardberichten ontwikkeld voor het elektronische berichtenverkeer binnen de sector. Deze zijn gebaseerd op de internationale EbXML standaarden van UN/CEFACT. De berichtstandaarden worden gebruikt door kwekers, IVB’s en kopers om gegevens uit te wisselen via het internet over de transacties van bloembollen en vaste planten.

Dankzij deze standaardberichten voor de bloembollensector hebben alle programma’s op de computers van gebruikers een eenduidige werkwijze voor het elektronisch uitwisselen van gegevens. Grote voordelen zijn een uniforme bereikbaarheid, een uniforme verwerking van gegevens en één interface voor de datacommunicatie via het netwerk, namelijk het Internet.

Op deze pagina zijn de documenten van de berichtstandaarden van Edibulb gepubliceerd.
Het downloaden van de technische documentatie van de berichtdefinities is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u nu aan via info@floricode.com.

 

Sector documentatie

 TitleDescriptionModified DateSize
Themadefinitie Orderverkeer Bloembollen 3.10Beschrijft vier scenario's voor het orderen, leveren en factureren van transacties in de bloembollenketen. 2019/9/2635.83 KB
Format distributieset Bedrijfscodes EdibulbBeschrijving van de tabelstructuur van de distributieset met bedrijfscodes voor de bloembollensector.2017/9/1509.20 KB
LINNAEUS model BloembollensectorBeschrijft de tabelstructuur van de productcodering voor bloembollen zoals deze wordt toegepast in het elektronisch berichtenverkeer.2018/12/10823.61 KB
LINNAEUS model vaste plantenBeschrijft de tabelstructuur van de productcodering voor vaste planten zoals deze wordt toegepast in het elektronisch berichtenverkeer.2020/9/30836.79 KB
Voorbeeld distributieset EDIBULB productcodesEen voorbeeld distributieset met de EDIBULB productcodetabellen voor bloembollen. Let op: dit zijn TESTBESTANDEN!! Deze bestanden zijn niet compleet en niet actueel!2017/9/11.25 MB
Technische afspraken WebservicesBeschrijft de opzet van de webservices behorende bij deze berichten en hoe de systemen van de verschillende partijen hierin een rol spelen.2017/9/26787.54 KB
Conversietabel geslacht_bol_EdibulbConversie van de oude Edibulb geslachtscodes bloembollen naar de nieuwe geslachtscode2017/4/416.46 KB
Conversietabel geslacht_boom_EdibulbConversie van de oude Edibulb geslachtscodes boomkwekerij naar de nieuwe geslachtscode2017/4/462.56 KB
Berichten testen in het TestcenterIn het Testcenter kunnen de Order- en Leveringsberichten bij Bemiddelde handel getest worden. Als men hier bekend genoeg mee is kan een software implementatie voor een ketenrol getest worden. In dit document leest u wat er in het Testcenter beschikbaar is2016/10/3575.14 KB

Downloads - Sector documentatie

DisplayNameEmailClickDateFileName
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2021/7/9 14:06:07HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:15:51LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:15:33Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:15:24Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:15:04HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:14:48EBC010201.zip
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:14:27HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2021/6/3 12:14:16HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/5/26 12:22:20HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Arno van Beek BKDarno.van.beek@bkd.eu2021/5/11 12:19:25HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Arno van Beek BKDarno.van.beek@bkd.eu2021/5/11 12:19:07LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/5/6 14:55:51HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/5/6 14:54:47HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/4/29 8:57:49HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:07:52HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:07:34HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:07:16HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/2/16 7:25:28HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/1/26 12:23:51HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/1/26 12:22:52EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/1/26 12:22:34HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/1/26 12:11:39HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/12/16 13:17:17HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:55LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:46Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:44Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:41HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:39EBC010201.zip
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:30HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Walter Botinfo@uniware.nl2020/11/11 16:14:27HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/11/11 10:37:09HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2020/11/4 14:28:27HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/10/21 8:21:26HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:49:21LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:49:19Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:49:16Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:49:08HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:49:03EBC010201.zip
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:48:40EBC010201.zip
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:48:39HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
FloraGo 5658 Marcin Cmokmarcin@flora-go.com2020/10/15 12:48:38HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
BolCtrl 5809 Nico Verheijdtbolctrl@gmail.com2020/10/4 22:27:05HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
BolCtrl 5809 Nico Verheijdtbolctrl@gmail.com2020/10/4 22:26:41EBC010201.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/9/28 15:07:05HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/9/9 10:58:35HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/8/31 15:46:51HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Ton Buurmanengineering@bisit.nl2020/8/19 10:37:58HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/8/10 10:37:33HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Derek den Haas Easyfloradministration@directcode.com2020/5/18 17:14:14EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:47:17HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/3/9 13:46:35HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/3/6 13:03:11HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/3/3 20:23:02HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/1/7 14:40:22HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Suzanne Chewaccounts@florismart.com2019/12/5 15:17:15HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/11/26 13:30:55HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/11/26 12:51:32HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Marjo van der Smanm.vandersman@floricode.com2019/11/25 10:27:35HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Veiling Rhein Maas - Bas Oosterbaanbas.oosterbaan@veilingrheinmaas.de2019/11/7 16:53:55LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/10/30 7:25:18HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/10/30 7:20:04HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/10/2 12:32:30HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/9/11 16:48:42HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/9/11 16:31:02HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/9/11 16:30:22LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/8 8:33:07HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
RograPlant Carlos Rodríguez 5651rograplant@gmail.com2019/9/5 12:47:47HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/19 12:04:11HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:53:48HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:51:06HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:07:05LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:06:58Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:06:53Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:06:42Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:06:32Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:05:19HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:03:57EBC010201.zip
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:03:12HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:02:16HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2019/3/12 12:00:23HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/3/12 9:09:59HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/7 12:53:39HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/7 12:47:52HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/12/18 12:20:45HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/12/17 14:15:27EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/12/17 14:08:14HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/12/17 14:07:58HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/12/17 14:07:22EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/12/14 11:57:15HZ15045V0.53 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/12/14 9:29:20HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2018/12/13 16:27:35HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Marjo van der Smanm.vandersman@floricode.com2018/12/10 11:57:27HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Maarten Goedhartm.goedhart@floricode.com2018/11/19 9:34:55HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Maarten Goedhartm.goedhart@floricode.com2018/11/19 9:33:33HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Maarten Goedhartm.goedhart@floricode.com2018/11/19 9:32:44HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Maarten Goedhartm.goedhart@floricode.com2018/11/19 9:32:17HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Maarten Goedhartm.goedhart@floricode.com2018/11/19 9:31:59EBC010201.zip
Maarten Goedhartm.goedhart@floricode.com2018/11/19 9:29:51HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/19 9:01:55HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/2 9:50:17HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/2 9:15:41HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/2 9:15:05HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/31 7:04:50HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/3 14:26:38HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/3 14:26:30EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/3 14:07:02HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/3 14:06:22HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/3 14:03:46HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/9/17 23:27:40HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/9/10 12:55:02HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Rama Mwinyimbegu Smart-bis BVrama@smart-bis.nl2018/8/26 13:36:22HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Rama Mwinyimbegu Smart-bis BVrama@smart-bis.nl2018/8/26 13:35:44Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/7/30 14:10:52HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Floris Holland Agoragroup 9220duane.heuvelman@agoragroup.com2018/7/20 14:44:21HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2018/6/22 11:33:23LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2018/6/22 11:33:20HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2018/6/22 11:33:18HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2018/6/22 11:33:18HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2018/6/22 11:33:17HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/6/19 10:28:54HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/5/26 1:35:01LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/23 13:37:52HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/23 13:31:57HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/18 8:59:04HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/18 8:57:01HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Olsthoorn Automatiseringinfo@olsthoorn-automatisering.nl2018/5/16 13:13:53LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/16 20:44:51HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2018/4/16 15:16:03HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2018/4/16 12:10:46HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2018/4/16 10:46:38HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2018/4/16 10:36:51HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/5 11:06:59HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/2 0:15:49HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/3/29 20:57:28HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/21 10:58:18HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/21 10:07:16HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
RFH ICTzegertvanderlingen@royalfloraholland.com2018/3/15 15:18:14Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2018/3/13 16:10:23HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 16:07:09HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:53:27LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:52:54Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:52:48Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:52:10Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:51:06Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:44:53HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:44:31EBC010201.zip
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:44:23HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:30:13HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:28:17HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:27:31HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:11:21HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2018/3/9 14:05:36LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/2/26 10:24:22HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/2/26 10:17:01HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 16:20:41LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/29 11:50:47HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/29 11:50:25HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Arno van Beek BKDarno.van.beek@bkd.eu2018/1/22 13:32:41EBC010201.zip
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/19 17:26:23HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/19 17:26:08HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/19 17:16:05LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/19 17:12:43HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/19 17:12:10HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/18 11:02:56HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/16 15:49:42HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/16 15:47:53HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/16 15:46:41HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/16 13:54:17HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/9 12:38:12HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/9 12:36:02HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:35LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:30Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:25Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:21HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:15EBC010201.zip
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:11HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:32:07HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:31:53HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Michael LakerveldMichael@lakerveld.eu2018/1/1 21:31:37HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:21:00LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:55Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:52Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:47HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:42EBC010201.zip
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:35HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:29HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 11:20:21HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jim Leliveld 9 Knotssupport@9knots.nl2017/12/29 10:39:45Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/12/20 21:39:32HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/12/20 20:47:56HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/11/21 14:17:52Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/11/21 14:17:51Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/11/20 12:16:13Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/11/20 12:16:06Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/11/20 11:28:38Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/14 19:06:30HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/10 14:00:19HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/9 19:27:27HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/11/2 12:20:34HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/10/30 19:03:03HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/10/30 19:02:26HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/10/30 19:01:49HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Alexander Glebov Binfor Ltda.glebov@biflorica.com2017/10/12 17:20:00HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/10/4 14:42:31HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/2 9:39:28HvR0451v1.05 EBL Technische afspraken Webservices.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/2 9:39:11HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/9/27 11:00:27HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/9/27 11:00:17HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/9/27 11:00:11HZ15045V0.52 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/25 13:27:10HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/25 9:08:51HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/9/18 10:45:56HZ15045V0.51 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:47:51HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:36:59HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:36:37HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:23:57HZ15045V0.51 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:23:54EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/13 14:54:52HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/13 13:56:59LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:22:58LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:22:33Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:22:16Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:22:04HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:21:42EBC010201.zip
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:21:33HZ15045V0.51 FLC LINNAEUS model Bloembollensector.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:21:23HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2017/9/6 12:20:50HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/9/1 15:29:17HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/9/1 15:27:34HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 10:23:37LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/31 13:31:22HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/17 15:32:24HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/17 15:06:42HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/11 16:53:05HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/10 8:34:42Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/10 8:34:37Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/31 17:49:52HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/25 15:45:10HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/25 15:42:53HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/25 15:41:33HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/25 15:41:19HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/25 15:39:55HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/25 15:37:03HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/20 16:55:40Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/20 9:53:24Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/14 6:46:19HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/7/10 13:12:39HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/8 11:32:12LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/6/29 12:24:08HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/22 11:47:56HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/22 11:47:32HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/6/16 8:59:46HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
John Kuiper P.Nelis & zoon'sjkuiper@pnelis.nl2017/6/15 12:01:49EBC010201.zip
John Kuiper P.Nelis & zoon'sjkuiper@pnelis.nl2017/6/7 10:55:12HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
John Kuiper P.Nelis & zoon'sjkuiper@pnelis.nl2017/6/6 15:19:23Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
John Kuiper P.Nelis & zoon'sjkuiper@pnelis.nl2017/6/6 11:35:54HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
John Kuiper P.Nelis & zoon'sjkuiper@pnelis.nl2017/6/6 11:34:28Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
John Kuiper P.Nelis & zoon'sjkuiper@pnelis.nl2017/6/6 11:33:40EBC010201.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/6/6 1:06:56HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/30 14:23:36HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/30 14:23:36HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Mprise 3602wvloenen@mprise.nl2017/5/23 15:45:34HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/20 10:05:09HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/20 10:04:15HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/20 10:02:41HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:50:32HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:50:14HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/19 11:38:26HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/16 15:47:49HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/16 15:45:58HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/16 15:45:46Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/16 15:45:30Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/16 15:43:46EBC010201.zip
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/5/15 13:56:59Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/5/15 13:56:52Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/5/15 8:56:22HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/12 7:35:36HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/12 7:35:36HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 11:13:38EBC010201.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:56:06HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:55:21EBC010201.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:52:44LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:51:39HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:41:07LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:19Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:18Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:17EBC010201.zip
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:16HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:14HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:13HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:17:04LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/8 19:25:42LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/7 21:01:37HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/5 11:32:05HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Marjo van der Smanm.vandersman@floricode.com2017/5/4 12:00:57HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/5/3 16:09:30Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/3 11:32:06LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/3 10:52:42LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/3 10:33:20HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:33:18HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:33:09HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:32:50HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:32:48EBC010201.zip
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:32:45Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:32:43Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:32:35LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/28 8:34:54EBC010201.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/26 17:01:28LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Marjo van der Smanm.vandersman@floricode.com2017/4/26 14:13:08HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/4/26 13:49:28EBC010201.zip
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/4/26 13:47:27HZ17016 FLC Beschrijving bedrijfscodes Bloembollen.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/4/24 15:08:17HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/4/24 15:07:20HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/4/24 14:45:15HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/4/24 14:43:54Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/4/24 14:43:50EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/4/14 11:10:32HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:49:38Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:49:08Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:48:52Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:47:01EBC010201.zip
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2017/4/8 9:44:37Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2017/4/8 9:16:45EBC010201.zip
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2017/4/8 9:15:40Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/5 14:04:31HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/5 13:14:20HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/5 13:12:23HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/4/5 9:01:17Conversietabel_geslachtscodes_bomen_Edibulb.xlsx
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/4/5 9:00:47Conversietabel_Edibulb_Geslachten_2.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/31 12:50:09HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:15:17HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/21 13:46:07HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/19 9:34:44HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/16 14:12:26HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/16 9:50:23LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/16 9:07:10HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/15 13:29:35HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/15 13:27:54LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:20:33HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/13 16:38:03HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/13 15:53:48HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/13 15:53:08HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/13 13:19:41HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:36:32HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:36:12EBC010201.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/10 9:06:40EBC010201.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/10 9:06:02HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/9 10:21:55HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/7 12:43:55HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/3/7 12:29:07EBC010201.zip
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/3/6 14:56:55EBC010201.zip
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/3/6 14:55:26EBC010201.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/6 12:49:02EBC010201.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/6 9:59:57HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:50:17EBC010201.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 8:12:22EBC010201.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 8:05:43HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 8:04:26LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 8:03:14EBC010201.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 7:58:09EBC010201.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 7:57:31HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 7:55:52HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/28 10:15:34HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/28 10:13:24HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/27 17:08:00HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/27 17:07:03HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/24 15:27:36HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/24 15:27:21HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/24 15:27:16HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/19 9:20:06HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/17 14:48:33HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/16 18:09:14HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/15 12:56:23HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/15 9:32:33HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/14 11:01:33HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/13 15:58:21HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/7 15:55:30HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/2/5 13:41:44EBC010201.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/2/5 13:38:28EBC010201.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/2/5 13:35:09HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/31 15:29:28HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/31 15:26:59HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 11:02:40HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 11:01:20LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:35:52HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/1/23 11:23:42HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:18:27EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:17:30HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:16:51HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:16:35HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:15:32LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:15:19HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:15:04HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:13:48HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/23 10:48:20HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:29:37HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:28:27HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:28:07HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:49:58LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:49:24EBC010201.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:49:03HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:47:47HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:47:24HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/19 15:24:53HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/1/19 13:38:33HZ16060v1.0 EB Format bestand bedrijfscodes Edibulb.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/1/19 13:36:08ReleaseJan2010.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:06:32LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:06:15EBC010201.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:05:53EBC010201.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:05:31HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:04:49HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 9:14:33HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/1/17 8:46:42HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/1/14 9:45:07EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/1/14 9:44:48HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/1/14 9:44:20HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/1/12 11:37:30EBC010201.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/1/12 11:33:37EBC010201.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/3 15:26:01EBC010201.zip
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/3 10:52:49HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:39:48HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/29 10:38:06HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/28 13:53:32LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/28 13:13:45LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/26 10:22:50LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/12/23 16:04:20LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:34:13LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:24:13LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:18:06LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/12 22:18:06HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2016/12/9 17:01:03LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2016/12/9 17:00:58EBC010201.zip
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2016/12/9 17:00:56HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Advisor - Paul Schalkwijkwatismijnjuistemailadres@floricode.com2016/12/9 17:00:46HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/7 13:39:01HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/7 12:52:01HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/1 12:28:04HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/1 11:58:30EBC010201.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/11/30 13:41:02HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/28 9:07:57HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/14 21:59:02EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/14 21:58:37HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/14 21:54:24HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/11 10:53:09EBC010201.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/10 16:33:26LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 16:13:30HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:48:44HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Floris Holland Agoragroup 9220duane.heuvelman@agoragroup.com2016/11/4 8:38:58HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:41:09HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:37:26LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:35:09HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:35:01HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:32:54LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:59LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/10/12 21:47:33HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/10/12 21:47:29EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/10/12 21:47:23LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:44:14HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:38:14LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2016/10/5 10:23:33HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2016/10/5 10:16:19HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/10/3 14:49:33LZ14045v1.0 EBL Berichten release 2015 in het Testcenter v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/26 14:29:16HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/26 14:25:18HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 11:19:47HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 11:19:11HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 9:38:58EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 9:31:06HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/22 9:48:48HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/22 9:36:43HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/21 16:14:29HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:32:54HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:32:42HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:31:52EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:17:03EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:16:30EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:14:31EBC010201.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:05:54HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:00:48HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:00:37HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 11:58:25HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/6 14:46:09EBC010201.zip
Olsthoorn Automatiseringinfo@olsthoorn-automatisering.nl2016/9/1 10:01:32EBC010201.zip
Olsthoorn Automatiseringinfo@olsthoorn-automatisering.nl2016/9/1 10:01:19HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Olsthoorn Automatiseringinfo@olsthoorn-automatisering.nl2016/9/1 10:00:46HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/8/19 14:00:55EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/8/18 17:04:21HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Reinier Vrolijk V & V Decofleurdave@lined.nl2016/8/18 14:55:29EBC010201.zip
Reinier Vrolijk V & V Decofleurdave@lined.nl2016/8/18 14:55:01HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Reinier Vrolijk V & V Decofleurdave@lined.nl2016/8/18 14:54:34HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2016/8/9 16:12:47EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:54:59HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:51:42HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:49:16HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:48:55EBC010201.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:46:52HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:46:36EBC010201.zip
Thomas Korsgaard GASAtkl@gasabog.com2016/7/27 10:56:31HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Ewoud Goorts FlorAccessewoud.goorts@floraccess.com2016/7/26 15:43:44EBC010201.zip
Ewoud Goorts FlorAccessewoud.goorts@floraccess.com2016/7/26 15:39:53EBC010201.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/7/26 9:35:56HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/7/14 8:25:31HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2016/7/13 14:44:06EBC010201.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:28:49EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:19:25EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:18:41HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:16:13HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:12:25HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Ewoud Goorts FlorAccessewoud.goorts@floraccess.com2016/7/2 15:53:29EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/6/30 16:19:18EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/5/26 13:44:56EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/5/26 12:03:23HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/5/26 11:38:52EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2016/5/20 15:23:57HvR0451v1.04 EBL Technische afspraken Webservices - LZa.pdf
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2016/5/20 15:16:18EDIBULB_CODES_DEMO.zip
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2016/5/20 15:14:12HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf
Floricode Administratoradmin@floricode.com2016/5/11 9:46:14HZ15021v3 EB Themadefinitie EdibulbOrderverkeer.pdf

Downloads - Bericht documentatie

DisplayNameEmailClickDateFileName
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/7/27 13:39:25Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/7/27 13:38:22LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/7/13 15:22:46Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/5/3 13:45:38Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/5/3 13:45:24LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:55:57Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:46:18Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:45:48Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:37:10Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 16:36:03Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 15:55:15Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 15:43:32Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2021/4/14 15:38:20LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/4/6 9:50:51LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/4/6 9:50:44Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2021/3/29 15:17:14Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2021/3/29 15:12:51LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/3/25 17:04:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/3/24 12:09:46LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/3/24 9:07:33Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/3/24 9:05:32LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/3/24 9:02:34Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/3/24 8:53:22LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/3/17 16:51:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2021/2/18 11:46:27LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/2/10 15:20:48LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2021/2/10 15:17:54Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/12/16 13:17:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/12/16 13:14:46LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/11/11 10:46:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/11/3 17:19:55LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/11/3 16:48:07Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/11/3 16:47:55Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/11/3 16:47:30Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/11/2 14:55:57Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/11/2 14:55:47Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/11/2 14:54:30LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/26 10:46:02Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/10/20 15:12:46Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2020/10/8 14:12:52Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2020/10/8 14:11:57Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2020/10/8 14:10:50Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/10/8 9:03:04Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2020/10/6 21:05:27Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/6 10:44:00Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/6 10:42:18LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/6 10:31:16LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/5 14:33:11Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/5 14:00:42LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2020/10/5 13:29:22Voorbeelden - Order 3.0.zip
BolCtrl 5809 Nico Verheijdtbolctrl@gmail.com2020/10/4 22:30:02Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
BolCtrl 5809 Nico Verheijdtbolctrl@gmail.com2020/10/4 22:28:41LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/9/9 11:03:30Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/9/2 15:13:02Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/9/2 15:00:46LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/9/2 15:00:18LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/8/31 16:01:44LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/8/31 16:00:29Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/8/31 15:49:49Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/8/31 15:48:43LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/7/31 11:31:12Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/7/29 7:32:36Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/7/29 7:27:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/7/29 7:27:08LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/7/13 13:30:18LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/5/28 10:47:04Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/5/28 10:46:00Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:55:16LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:55:11Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:54:41LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:54:19LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:54:10Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:53:41Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2020/5/12 16:50:25LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 17:00:44Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:59:46LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:53:48LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:52:46Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:52:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:47:56LZ14030v1.03 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/5/11 16:47:41Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2020/5/8 16:45:01Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.1 v2.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2020/5/8 16:44:48LZ14025v1.10 EBL Themadefinitie Order 3.1.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2020/3/30 9:38:41LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/2/28 13:50:12LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/2/28 13:49:44LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/2/26 10:17:50Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2020/2/25 10:16:21LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2020/2/19 16:08:59Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2020/2/19 16:02:29LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2020/2/19 16:01:25Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/2/11 20:02:42Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/2/11 20:02:39Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/1/31 15:34:46Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/1/31 15:34:12LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2020/1/31 15:32:12Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2019/12/19 13:41:04Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2019/12/19 13:34:16Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2019/12/19 13:30:46LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/11/26 13:20:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2019/10/24 14:30:13Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2019/10/24 14:30:04LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2019/10/22 13:06:49Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/26 10:15:02Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/26 9:33:38LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/19 16:28:37LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/19 16:13:01Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/9/11 16:49:54Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/10 9:26:02LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/9/10 9:08:36Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/9/5 15:00:46Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2019/9/2 12:29:06LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2019/9/2 12:28:53Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/8/28 13:16:03Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/8/28 13:13:24Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/8/26 11:50:08Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/8/23 8:21:29Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/8/7 19:18:18Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/8/5 10:19:45Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/8/5 10:19:25LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/8/5 10:19:11Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/7/19 13:33:11Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2019/7/9 16:47:38Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/19 12:04:29Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:53:10Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:52:44LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:52:36Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:52:11LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/18 13:51:12Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/6/17 13:12:16Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/4/23 11:12:46Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/4/5 11:17:41Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/4/5 11:14:01Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/4/5 11:12:37LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/4/2 15:50:57Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2019/3/19 16:04:20Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2019/3/19 15:55:00Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/3/4 10:12:11Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/3/4 10:00:34LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/3/4 9:20:45Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/3/4 8:31:29LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2019/3/4 8:30:40Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/20 11:15:09LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/20 11:13:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2019/2/18 17:13:33Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/13 14:47:13Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/8 11:53:21Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/8 11:52:28Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/8 11:52:18Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/8 11:40:41LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/2/7 12:56:16Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/1/18 15:59:31Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2019/1/18 15:57:54LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/12/14 9:49:38Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2018/12/13 16:27:55Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/14 11:58:08Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/13 14:27:41LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/11/13 14:27:36Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/11/6 9:41:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/11/1 15:30:43LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/11/1 15:30:37Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/30 17:38:52Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/10/30 17:36:23Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/9/18 10:40:25Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/9/18 10:40:24LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/9/17 23:33:57Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/9/17 23:33:44Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/9/17 23:28:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/9/17 23:28:13Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/9/6 13:46:14Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/8/27 9:42:36LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/8/15 8:47:51Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/8/7 11:31:06Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/8/6 13:50:42Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/7/30 19:10:28Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/7/30 19:10:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2018/7/18 19:01:09Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2018/7/18 19:00:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/6/27 11:39:02Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/6/27 11:38:48LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/6/27 11:28:52Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/6/6 9:01:34Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/6/6 6:34:30Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/6/6 6:33:45LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/6/5 16:17:25Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/6/5 16:14:18Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/5/29 12:26:12Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/5/26 1:31:21Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/5/26 1:30:48LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2018/5/26 1:30:14Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2018/5/22 15:34:17LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2018/5/22 15:00:13Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/17 11:51:40Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/17 11:48:46Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/5/15 11:28:19Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/4/20 17:28:54LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/4/20 17:28:42LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/4/20 11:36:54LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/19 15:10:34Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/19 14:51:03LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/19 9:37:53Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/4/12 10:43:11Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/21 10:57:42Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/21 10:53:37LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/21 10:52:19Voorbeelden - Order 3.0.zip
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/20 15:55:17Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2018/3/20 15:54:15Voorbeelden - Order 3.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2018/3/13 16:11:48Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2018/3/13 16:11:25Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2018/3/13 16:09:37Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/3/13 11:41:36Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/2/22 9:23:08Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/2/22 9:20:27Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/2/20 9:59:55Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/2/20 9:58:49LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/2/15 10:58:06Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/2/9 8:57:10Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/2/7 18:54:22Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/2/7 18:45:46LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/2/7 18:38:20Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/2/7 9:33:32Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/2/7 9:29:49Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/2/6 12:35:06LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/2/1 9:49:08LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/31 12:14:27LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/31 11:09:13Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/31 11:08:48LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/30 15:57:02Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 15:32:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 15:32:22Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/30 15:11:46Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 9:48:50Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 9:42:06Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 9:40:07Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 9:39:18Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2018/1/30 9:38:41Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/26 13:56:17LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/26 13:56:13Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/26 13:29:08LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/26 13:29:03Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Paul Koenep.koene@esn.nl2018/1/23 14:41:17Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/1/22 17:14:41Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2018/1/22 15:11:13Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/1/8 11:25:50Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/1/8 11:25:20Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/1/8 11:14:13Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/1/8 11:05:34LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2018/1/2 13:40:11Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/12/21 14:13:23Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 14:21:35Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 14:21:31LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 14:21:27Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 14:11:20Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 14:02:30Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 14:02:21Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/12/18 13:40:20Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/12/15 15:25:45LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/12/15 15:25:42Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/12/12 17:22:08LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/12/12 17:12:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/12/12 14:44:28Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/12/7 15:20:44Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/29 13:57:21Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/29 13:49:43Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/29 11:19:56Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/27 9:37:11LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/27 9:35:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/24 16:10:39Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/23 19:41:21Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/21 10:00:04LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/21 9:54:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/16 9:15:06Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/16 9:14:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/14 19:06:05Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/14 19:05:29LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/14 19:05:24Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/11/14 19:04:33LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/9 22:20:21LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/9 22:17:44LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:49:35Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:49:04LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:48:35LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:47:59LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:47:04Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:45:23Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:44:39LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/11/2 15:43:21Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/31 17:32:37LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/31 17:09:36Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/30 9:59:54Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.1.xlsx
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/10/25 20:34:13LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/23 11:41:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/10/20 14:02:03LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/10/16 13:40:40LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/10/16 13:39:18Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/2 9:46:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/2 9:39:55Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/10/2 9:39:38Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/30 13:48:42Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/28 9:15:46Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/9/27 10:59:56Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/27 9:41:48LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/9/26 10:47:30Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/9/26 10:47:27Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/9/26 10:47:24LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/25 13:38:44LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/25 8:56:13Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/21 13:00:33LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/21 12:45:04Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/20 15:18:31LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/20 11:42:35Voorbeelden - Order 3.0.zip
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/20 11:41:56Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/20 11:41:16LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/20 11:18:11LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/15 15:55:38Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 13:01:26Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 13:01:04Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/15 12:40:02LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/9/15 12:39:40Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:38:42LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:37:13Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:30:02Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:23:38LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:23:33Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:23:03LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/15 12:22:51Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/13 13:58:49Voorbeelden - Order 3.0.zip
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/13 13:58:21Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/8 11:16:01Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/8 11:12:21LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/8 10:56:26Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/9/8 10:51:42Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/5 9:50:36LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/5 9:44:48Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 11:48:55Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 11:45:40Voorbeelden - Order 3.0.zip
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 10:22:42Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 10:21:12Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 10:21:04LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Joyce van Midde Desyde BV 5325finance@desyde.nl2017/9/1 10:20:17LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/31 8:57:43Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/31 8:57:10LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/31 8:55:26Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/31 8:54:09LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/30 12:28:11Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:43:55Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:37:07Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:37:01Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:54Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:45LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:39Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:35Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:28Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.1.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:20LZ14030v1.02 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:13Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:36:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.3.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:35:53LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/8/26 0:35:31LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/25 11:41:25LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/25 11:36:44Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/8/24 13:58:40Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/8/24 13:58:18Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2017/8/24 13:58:14Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/8/24 9:31:08Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/8/24 9:31:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/23 16:10:56LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/22 11:27:23Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/22 11:21:51Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/22 11:00:58Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/22 10:59:19Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/22 10:57:56Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/16 15:03:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/16 9:21:50Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/8/12 9:48:48LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/11 16:53:35LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/8 15:29:13LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/7 11:38:29Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/7 11:38:22Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/7 11:35:59Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/7 10:28:21Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/8/1 22:17:32Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/8/1 15:57:16Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/20 10:02:25LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/20 9:53:48Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/20 9:53:41Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/18 16:05:15Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/17 16:17:15Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/7/17 16:15:15Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/7/17 16:08:59Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/7/17 11:15:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/14 10:59:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/10 13:51:17Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/7/10 13:32:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/7/10 13:26:17LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/7/10 13:25:43Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/7/10 13:10:38LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/7/10 13:09:06Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/7 11:34:18Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/7 11:29:21Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/7 11:22:54LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/7 11:20:48LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/7 11:20:48LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/6 15:35:20Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/6 15:34:19Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/4 15:19:52Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/4 15:09:53LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/4 15:09:13Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/7/3 14:02:27LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/7/3 9:50:20LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/20 10:09:44Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/20 10:08:32Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/20 10:08:06Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/20 10:08:05Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/20 10:06:03Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/6/8 9:14:30Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/6/6 15:21:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/6/4 7:23:15Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Mprise 3602wvloenen@mprise.nl2017/5/23 15:43:26Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/22 11:21:57Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:53:54Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:39Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:33Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:25Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:19LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:13Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:06LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:52:00LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:51:51Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:51:27Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/5/19 16:51:14LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/5/16 15:46:10LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/5/16 13:46:14Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/10 13:16:35LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/10 13:15:36Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/10 13:14:05Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/9 20:23:45Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 15:10:25Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:50:23Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:49:54Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:49:38Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:48:46LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:48:24Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:46:54Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:45:43LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:44:53Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:42:39Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/9 10:42:25Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:46Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:45Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:44LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:44Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:43Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:42LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:41Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:41Voorbeelden - Order 3.0.zip
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:40Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:39LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/5/9 10:19:38Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/5/8 7:09:52LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/7 20:57:23Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/4 10:56:53Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/3 11:34:02Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/5/3 11:30:40Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:32:07Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:59LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:57Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:54Voorbeelden - Order 3.0.zip
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:51Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:30LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:27Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:31:24Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:30:42LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:30:40Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Marco van der Vlugt TotalGreen Hollandlogistics@totalgreen.com2017/5/1 11:30:36Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/28 16:52:15Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/28 16:15:03Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/26 15:18:16LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/26 15:18:16LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/24 18:04:24Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/22 9:52:54Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/22 9:51:58Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/22 7:17:26Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/4/21 17:46:46Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/4/18 11:03:56Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/4/18 10:59:39Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/4/18 10:58:57LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/4/18 10:58:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/4/18 10:55:25Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/18 9:07:07Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/18 9:06:35Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/18 9:03:57LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/4/14 12:28:07Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wouter Schouten Bulb4w.schouten@bulb4.nl2017/4/14 12:23:58Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:54:30Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:53:33LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:52:28Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:51:52Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:51:14LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/4/14 9:50:50LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/13 7:44:52Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/5 17:03:48Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/5 17:01:10Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/5 16:39:02LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/4 15:20:25Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/4 15:19:36Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/4/4 15:06:11Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/30 8:55:42Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 11:11:26LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:55:49Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:17:12LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:16:29Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:16:12Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:14:05LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/24 9:11:12LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/23 16:35:27Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/23 16:35:27Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/23 13:07:30Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/23 13:07:29Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/22 14:08:36Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/22 14:08:29Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/22 14:08:28Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/22 13:37:38LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/22 10:58:28Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/21 9:09:23Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/20 11:32:34Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/20 11:06:41Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/20 10:59:45Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/20 10:53:06Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/20 10:52:07Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/20 10:50:28LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/20 10:50:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/20 10:43:52Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/20 10:43:33LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/20 9:43:53Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/20 9:43:39Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/19 9:36:09Voorbeelden - Order 3.0.zip
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/17 13:46:25LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/17 13:46:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/17 13:46:22Voorbeelden - Order 3.0.zip
Markus Jaensch (edv-ring GmbH)markus.jaensch@edvring.de2017/3/17 13:46:16Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/16 16:16:46Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/16 16:15:58Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/16 16:14:50Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/16 16:02:04Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/16 14:48:09LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/16 12:09:46Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/16 12:09:42Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/3/16 10:10:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:21:47LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:21:12Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:20:33Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:20:23Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:20:09LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:19:57Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:19:35Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:19:10LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:17:47Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:17:14Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:17:00Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:16:52LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henk Reek Kapiteyn BVh.reek@kapiteyn.nl2017/3/15 12:16:43Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:16:22Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:16:01Voorbeelden - Order 3.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:15:21Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/15 12:11:13Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/14 10:55:25Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/14 10:55:08Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/3/13 16:54:56Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/3/13 16:47:33Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/13 15:54:16LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/3/13 13:08:32Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:33:35Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:33:13Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:32:46LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:31:29Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:31:21Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:30:51Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:30:39Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:30:23LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:30:14Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:30:04Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:29:50Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/3/11 12:29:13LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/10 11:45:10LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/9 10:42:25LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/7 9:46:55Voorbeelden - Order 3.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/6 9:58:32Voorbeelden - Order 3.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/6 9:54:41Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/6 9:54:34Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 18:06:37Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 17:50:57LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 17:04:32Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 17:00:24Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 17:00:24LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 17:00:24LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/3 17:00:15Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 16:38:38Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 16:38:08Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 16:37:32LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 16:25:07Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 16:04:33Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 16:04:24LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 15:46:58Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/3/3 15:46:30Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:48:21Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:47:49Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:46:47Voorbeelden - Order 3.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:46:38LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:34:54Voorbeelden - Order 3.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:33:36Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:32:30Voorbeelden - Order 3.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 14:32:05Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/2 12:11:15Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/2 11:39:04Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/2 11:29:11Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2017/3/2 11:28:10Voorbeelden - Order 3.0.zip
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/3/2 11:25:38Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/3/2 8:06:01Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/1 15:06:37LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/1 15:06:25Voorbeelden - Order 3.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/3/1 15:03:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/3/1 11:57:24LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/28 16:58:22LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/28 16:37:43Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/28 9:16:57LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/28 9:15:14Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/28 7:57:54Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/28 7:36:20LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/28 7:32:51LZ14025v1.03 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/28 7:31:32LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/27 17:03:19Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:33:37LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:22:12Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:22:00Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:21:32Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:21:17LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:19:33Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:19:21Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:19:14Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:19:06LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:18:27Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.1.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:18:05Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:17:43Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.2.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 13:16:49LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 11:11:02Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 10:56:35Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 10:55:38LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 10:54:53LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/27 10:54:29Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/24 15:27:09Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/24 8:01:34Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/23 9:41:07Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/23 9:36:38LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/23 9:34:51Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/23 9:33:49LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/23 9:31:31LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/23 8:44:57LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/22 8:51:41Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/2/21 14:42:33Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/21 14:25:00LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/21 14:22:36Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/2/21 14:12:15Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/2/21 14:07:11Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/2/21 14:04:21Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/2/21 14:02:47LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/2/21 13:57:58Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/21 8:09:39Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/21 8:05:12Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/21 7:41:36Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/21 7:23:24Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/20 16:08:07Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/20 16:07:32Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/20 15:11:28Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/15 9:33:04LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/15 9:32:53Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/14 15:38:07Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/14 15:37:15Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/14 15:37:11Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/14 15:37:02Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/14 15:25:05Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/14 11:41:40Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/14 11:41:12Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/14 11:26:44LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/14 11:08:48Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/14 11:00:49LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/14 11:00:02Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/14 10:44:10Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/13 14:10:31Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/13 14:10:29LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/2/13 14:10:25Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/13 12:42:21Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/13 12:41:01Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/13 12:38:02LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/13 12:05:12Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/2/13 12:04:49LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/12 13:24:04Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/12 13:23:27Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/10 15:36:28Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/10 15:11:54LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/9 13:25:37Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/9 13:19:56Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/9 13:19:56Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/8 15:48:10Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/8 12:53:09Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/7 16:40:46Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/7 14:49:09LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/7 14:43:34Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 17:30:24Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/6 15:36:27Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/6 15:35:16LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/2/6 15:07:54Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/6 13:34:02LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/6 13:33:44Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2017/2/6 13:33:28Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:38:49LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:38:34Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:27:35Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:07:36LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:07:23Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:07:20Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:06:16Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 12:05:50Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/2/6 11:57:50Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/2/2 22:27:15LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/2/2 22:23:56Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/2/2 22:22:59LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/31 15:44:11Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/31 15:29:10Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/31 15:00:02Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/31 13:18:46Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/31 13:18:13LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/31 10:06:27LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:26:25Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:24:10Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:23:50Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:23:29Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:22:43LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:22:09Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2017/1/31 0:15:57LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:06:46Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:06:42Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:06:37LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:06:30Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:06:19Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:06:03Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:59Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:52LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:46Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:41Voorbeelden - Order 3.0.zip
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:37Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:31LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Maaike Beverwijk Bolstreet BVinfo@bolstreet.nl2017/1/30 16:05:26Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/1/30 13:22:26Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/1/30 13:16:21Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/30 11:29:31Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/30 11:28:27Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/30 11:14:14Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/1/30 10:50:59Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jacko Stokman Stokman Solutionsinfo@stokmansolutions.nl2017/1/30 10:49:33LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/30 10:33:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/27 8:54:56LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/27 8:50:06Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/27 8:48:49LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/27 8:48:16LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/27 8:47:09Voorbeelden - Order 3.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2017/1/27 8:46:22LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/26 15:19:42Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/26 14:42:43Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/26 14:37:54LZ14030v1.01 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/26 14:37:18Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/26 14:37:04LZ14025v1.02 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 14:28:44Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 13:03:14Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 11:54:10LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 11:51:42Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 11:44:38Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/25 10:59:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:42:55Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:41:40Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:40:51Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:40:49Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:40:40LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:40:35Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:37:15Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/24 14:36:04Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/24 13:54:11LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/24 13:53:24Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/23 16:21:26LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/1/23 11:23:12Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/23 11:16:16Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/23 10:00:38Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/23 9:55:55LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/23 9:55:12Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 16:10:48Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 15:38:55LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/20 13:36:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/20 13:29:17Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/20 13:28:56Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/20 13:28:19LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/20 13:26:41Voorbeelden - Order 3.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 12:02:19LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 11:58:45LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:31:43LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:30:30Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:29:59Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:29:49LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:29:46Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:27:41Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:27:29Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:27:23LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/20 9:26:02Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 20:23:31Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 20:00:43Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 20:00:41Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 20:00:10LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 20:00:07Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 20:00:04Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:58:39LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:58:30Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:58:01Voorbeelden - Order 3.0.zip
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:57:15Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:51:37LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:51:15Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:44:04Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:41:43LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Peter van Grieken - VG Automatiseringpeter@vgautomatisering.nl2017/1/19 19:41:05Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/19 14:58:29Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/19 14:56:52Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/19 14:34:24LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/18 14:11:15Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/18 14:11:02Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/18 13:45:11Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2017/1/18 13:44:22Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:07:07LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:06:52LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/18 11:06:46Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:34:10Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:34:07Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:33:09LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:33:06Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:20:52Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:20:36LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:20:30Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:19:48Voorbeelden - Order 3.0.zip
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:18:44Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:18:35LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Dave Hogervorst Troublefree BVdave@troublefree.nl2017/1/17 16:17:46Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/17 10:40:38Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/17 10:40:04Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/17 10:29:27Voorbeelden - Order 3.0.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/17 10:29:02Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/1/17 9:01:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/16 16:07:05Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/16 14:16:53Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/16 14:12:54Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2017/1/14 9:45:15Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2017/1/13 14:21:47Voorbeelden - Order 3.0.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/13 12:14:31Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/1/9 9:30:49Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/1/9 9:30:05Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/1/9 9:29:37Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/5 14:12:38Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/1/5 10:18:08Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:14:25Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:14:02Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:12:31Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:08:34Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:05:29Voorbeelden - Order 3.0.zip
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:00:23LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 10:00:08Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Marcel Fit Bloemb.bedrijf Jan de Wit & Znm.fit@jandewitenzonen.com2017/1/5 9:49:46Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2017/1/4 11:26:39Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2017/1/3 9:37:53Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2017/1/2 11:01:07Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:41:41LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:41:26Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:41:08LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:40:58Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:39:10Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:38:44LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:38:39Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:38:33Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/30 16:38:06LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/29 9:10:37Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/29 9:09:55LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/29 9:09:40Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/28 14:18:36Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/28 13:14:42Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:22:13LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:58Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:54Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:51LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:44Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:40Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:36LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:32Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:28Voorbeelden - Order 3.0.zip
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:21:15Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Wilfried Visser Visser Tekinfo@vissertek.com2016/12/27 19:11:03LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/27 15:09:37Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/27 11:34:30Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/27 11:20:19Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/12/23 16:05:28LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/12/21 10:56:21Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/15 20:27:23Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:42:10LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:40:35Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:38:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:37:35Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:22:59Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:20:18Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:16:11Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/13 14:16:01Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/12/12 23:58:11Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/12 22:31:32LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/12 22:26:41Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/12 22:25:52Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/12 22:20:47Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/12/12 11:46:23Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/12 10:52:15Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/12/12 10:40:00Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/1 12:24:35Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/1 11:54:24Voorbeelden - Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/12/1 11:53:19LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/11/30 13:40:36Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/11/30 13:40:13Voorbeelden - Order 3.0.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/11/30 13:39:57Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/28 9:53:54Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/28 9:39:55Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/28 9:06:37LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/28 8:59:24Voorbeelden - Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:41:00Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:28:28Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:14:28Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:13:25Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:12:32Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:03:33Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:01:52LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/22 9:00:05Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/11/22 0:19:27Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/11/22 0:18:57LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/11/22 0:16:39LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/11/22 0:14:06LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/11/22 0:11:03Voorbeelden - Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/11/22 0:10:02Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/21 11:45:21Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/21 11:38:40Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/21 11:36:29Voorbeelden - Order 3.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/21 11:33:40LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/11/21 11:30:18LZ14025v1.01 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/11/21 11:15:37Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/11/21 11:08:10Voorbeelden - Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/14 22:13:08LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/14 22:13:04Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/14 21:59:12Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/14 13:34:37Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/14 13:33:32Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/11 17:48:22Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/11 17:41:15Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/11 17:41:01LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/10 14:46:26Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/10 14:46:06Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/11/10 14:13:15LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/9 22:43:20Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/9 22:43:17Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/9 22:42:58Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 16:53:41Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 16:12:33LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 16:12:09Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:48:25Voorbeelden Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:48:00Voorbeelden Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:46:39Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:46:22Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:23:08LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:05:37Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 15:05:02Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 14:56:12Voorbeelden Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 14:53:42Voorbeelden Order 3.0.zip
E.F.Lefers Compakt autom. blefers@compakt.nl2016/11/9 14:48:42Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/11/8 22:18:54Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:39:17Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:38:55Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:38:16LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:37:34LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:36:48Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:36:18Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:31:49Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:31:44Voorbeelden Order 3.0.zip
Frans Loeve Provalue Services BVf.loeve@provalue.nl2016/10/20 11:31:36Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:42:00LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:41:54Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:41:47Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:41:40LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:41:31Voorbeelden Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:41:20Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:35:15LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:47LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:40Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:35LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:28Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:09Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:31:02LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:30:53Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/20 0:30:39Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:45LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:30Voorbeelden Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:25Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:20Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:14LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:09Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:57:05Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:59Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:51LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:46Voorbeelden Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:42Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:37LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:32Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:27Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:24Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:19LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:13Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:56:00Voorbeelden Order 3.0.zip
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/10/18 0:55:49Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/10/12 21:47:11Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/10/12 21:47:07Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/10/12 21:47:01Voorbeelden Order 3.0.zip
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/10/10 13:53:38Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:46:53Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:45:47Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:44:49Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:44:44Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:44:39LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:44:32LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:43:56Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:43:45Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:40:33Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/10/7 13:38:42Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2016/10/5 10:42:57LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2016/10/5 10:26:11Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Theo Menting Agrovisiont.menting@agrovision.nl2016/10/5 10:20:38Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/10/3 14:36:01LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/26 14:21:23Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 16:28:03Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 16:27:38LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 16:26:50LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 11:34:31Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 11:18:14LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 11:17:08Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/23 9:36:14Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/21 16:13:33Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:54:00Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:48:06Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:44:15Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:41:56Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:36:01LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/19 10:33:13Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henri Corver IGHinfo@insight-software.nl2016/9/19 0:02:42Voorbeelden Order 3.0.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/9/13 15:53:35Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/9/13 15:53:20Voorbeelden Order 3.0.zip
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/9/13 15:53:01LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Werner Jansen B&B Quality Bulbswjansen@bloomia.com2016/9/13 9:46:56LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:10:17Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:09:57Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:09:50Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:07:23Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:06:52Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:06:00Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:05:08Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:04:43Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/7 21:04:14Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:35:06Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:34:05Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:33:34Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:32:42Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:29:32Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:29:17Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:29:10LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:29:02Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:28:51Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:27:40LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:26:48Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:26:33Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:21:39Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:21:27Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 12:20:35Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 11:08:32Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 11:07:28Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 10:55:14LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 10:46:41Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 10:42:02Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 10:10:35Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 10:08:16LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/7 10:07:18Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/6 14:30:06Voorbeelden Order 3.0.zip
Jan Kuipers CNBj.kuipers@cnb.nl2016/9/6 14:29:51Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/9/3 15:50:22Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/8/18 17:04:06Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/8/18 17:03:43Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/8/2 9:30:32Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:21:37Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:21:15Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:20:26Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:14:55LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:14:13Voorbeelden Order 3.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:14:04Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 16:12:48Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:55:21LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:47:36Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:46:18Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:45:37Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:44:31Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:42:24Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:42:09Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:11:29Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Bart Glim Automated4Ubart@automated4u.nl2016/7/28 15:09:14LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:28:14Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:28:11Invulinstructie Edibulb Factuur 2.0 v1.0.xlsx
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:27:54LZ14029v1.0 EBL Themadefinitie Invoice 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:27:27Voorbeelden - Delivery 2.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:27:23Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:26:56LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:25:47Voorbeelden Order 3.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:25:33Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:23:54Voorbeelden Order 3.0.zip
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:21:35Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:21:18LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:20:24LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:19:59Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:14:34LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:13:09Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Hans Molenaar Hobahohmolenaar@hobaho.nl2016/7/6 16:12:59Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2016/6/24 14:56:24Invulinstructie Edibulb Koopbrief 3.0 v1.0.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/6/17 13:52:45Voorbeelden - Invoice 2.0.zip
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2016/5/20 15:21:48LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2016/5/20 15:21:39Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Alfons Zwetsloot Anthoszwetsloot@anthos.org2016/5/20 15:14:58Berichtontwerp Edibulb 2015 v1.0.pdf
Floricode Administratoradmin@floricode.com2016/4/22 13:13:55Invulinstructie Edibulb Levering 2.0 v1.0.xls
Floricode Administratoradmin@floricode.com2016/4/22 13:13:50LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/4/22 9:46:52Voorbeeld wijzigingsmethodiek - Order 3.0 - v1.0.xls
Leo Zandvliet Floricodel.zandvliet@floricode.com2016/4/22 9:24:12LZ14030v1.0 EBL Themadefinitie Delivery 2.0.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2016/4/22 9:23:25LZ14025v1.0 EBL Themadefinitie Order 3.0.pdf
Henk Zwinkelsh.zwinkels@floricode.com2016/4/22 9:22:28Voorbeelden Order 3.0.zip