• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Electronic Transport Order

De Elektronische Transport Opdracht (ETO) is een bericht dat wordt uitgewisseld tussen een opdrachtgever, in de meeste gevallen de leverancier (Supplier) en de vervoerder (Carrier) die het transport gaat uitvoeren. Bij af-tuin orders kan de opdrachtgever de afnemer (Customer) zijn.

De transportopdracht is ladingdrager-georiënteerd. Uit het oogpunt van Tracking & Tracing is het van belang om te weten wat de lading is van de ladingdragers, dit kan door referenties als ordernummers en aanvoerbriefnummers of zelfs productomschrijving in de transportopdracht mee te geven.

In de praktijk gaat een transportopdracht in veel gevallen gepaard met een order voor lege emballage (ladingdragers en verpakkingen (fusten) die de vervoerder uit eigen voorraad levert of op naam van de opdrachtgever bij een fustdepot bestelt). Zowel de opdracht tot transport van goederen als de order van lege emballage kunnen in één transportopdrachtbericht worden meegegeven.

Contactpersonen: 
- Henk Zwinkels (h.zwinkels@floricode.com)

Het downloaden van documentatie is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u nu aan op info@floricode.com.