• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Electronic Logistics Status

De Elektronische Logistieke Status (ELS) is een bericht dat wordt uitgewisseld tussen een leverancier (Supplier), vervoerder (Carrier), Hub (Hub) en de afnemer (Customer) om statusgegevens met elkaar uit te wisselen.

Het statusbericht is ladingdrager-georiënteerd. Uit het oogpunt van Tracking & Tracing is het van belang om te weten wat de status is van de ladingdragers; dit kan door referenties als RFID, SSCC, ETO-nummer. pakbonnummer, aanvoerbriefnummer en/of ordernummers in het bericht mee te geven.

Er is een informatiestroom (ELS-SUP) voorzien vanuit leverancier naar keten om aan te geven dat de zending gereed staat.
Er is een informatiestroom (ELS-CAR) voorzien vanuit vervoerder naar keten om aan te geven dat zending is gepland, opgehaald, onderweg en afgeleverd.
Er is een informatiestroom (ELS-HUB) voorzien vanuit logistieke dienstverlener aan de keten om aan te geven dat een zending is ontvangen op een hub en weer is vertrokken.
Er is een informatiestroom (ELS-CUS) voorzien van afnemer naar leverancier en keten om aan te geven dat zendingen zijn ontvangen of moeten wachten op inspectie.

Alle ketenpartners zijn ook in staat om een ELS-bericht te sturen voor een afwijking in het proces, zoals vermist, verkeerd adres etc.

Contactpersonen:
- Roel Voerman (roelvoerman@royalfloraholland.com)
- Henk Zwinkels (h.zwinkels@floricode.com)

Het downloaden van documentatie is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u nu aan op info@floricode.com.