• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Electronic Delivery note

Het Elektronische Pakbonbericht (EPB) is een bericht dat wordt uitgewisseld tussen een leverancier (Supplier) en de afnemer (Customer) om pakbongegevens met elkaar uit te wisselen.

De pakbon is ladingdrager-georiënteerd. Uit het oogpunt van Tracking & Tracing is het van belang om te weten wat de lading is van de ladingdragers, dit kan door referenties als ordernummers en aanvoerbriefnummers of zelfs productomschrijving in het pakbonbericht mee te geven. De scanbare referenties zoals RFID's en Barcodes kunnen middels een Koppelbericht Wagen en Lading (EPB-KoWaLa) vanaf een scanapplicatie naar de backoffice worden verzonden om als basis te dienen voor de informatievoorziening naar de keten.

Er is een informatiestroom (EPB-Delivery Advice) voorzien vanuit afnemer naar leverancier om de gewenste belading en aflevering van orders kenbaar te maken.

Er is een informatiestroom (EPB-Despatch) voorzien van leverancier naar afnemer om de gerealiseerde belading en aflevering kenbaar te maken. Als deze informatiestroom wordt uitgebreid met Transportopdrachtinformatie ontstaat de ETO die naar een logistieke dienstverlener (Carrier) kan worden verzonden.

Contactpersonen: 
- Roel Voerman (roelvoerman@royalfloraholland.com
- Henk Zwinkels (h.zwinkels@floricode.com)

Het downloaden van documentatie is alleen beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u nu aan op info@floricode.com.