• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

HubWays (NL)

HubWays is een gezamenlijk (TLN/VSV, VGB, FloraHolland en Eyefreight) initiatief van de sierteeltsector voor digitalisering en samenwerking in sierteelttransport, om op deze manier toekomstbestendige dienstverlening en ketenefficiëntie te realiseren. HubWays biedt de infrastructuur voor een platform, wat de hele sector verbindt door middel van één logistieke taal ten bate van de logistieke operatie. 

Hubways biedt de volgende faciliteiten:


  • De mogelijkheid voor kwekers en handelsbedrijven om transportopdrachten via Hubways te verstrekken. Dit kan zowel interactief via de HubWays website (of mobiele app) als ook geïntegreerd met uw eigen automatiseringsoplossing met gebruik van de Floricode koppelvlakken voor logistiek (ETO 3.0 en EBP 2.0)
  • De mogelijkheid voor transporteurs om transportstatusinformatie naar Hubways te versturen, waarbij zowel de opdrachtgever als de ontvanger van de zending de statusinformatie in kunnen zien. Ook de statusinformatie is interactief in te zien via de Hubways website (of mobiele app) of via de koppelvlakken van Floricode (ELS 1.0) real time beschikbaar in uw eigen pakket.


De toegevoegde waarde van Hubways ligt op de volgende terreinen:

  • Een centraal platform dat beschikbaar is voor alle ketenschakels zoals kwekers, transporteurs en handelsbedrijven.
  • Via de webinterface van Hubways transportopdrachten en statusinformatie uitwisselen met de ketenpartners die nog niet over een geïntegreerde oplossing beschikken
  • Realtime statusinformatie bieden over alle lopende transporten en transportopdrachten tot op order niveau.


Lees op de HubWays website hoe u als kweker, handelaar of logistiek dienstverlener HubWays kunt gaan gebruiken en welke voordelen u dat biedt.

Download op deze pagina de implementatiehandleidingen voor kweker, handelaar of logistiek dienstverlener welke in combinatie met de Floricode EPB, ETO en ELS documentatie u in staat stellen de interface voor uw klant te bouwen en te testen.

U dient deze berichten allereerst technisch te testen op het Test Center van Floricode. Wanneer u deze testen succesvol doorlopen heeft ontvangt u een 'Conformiteitenverklaring'. Hiermee toont u als leverancier aan dat u de logistieke standaarden technisch correct hebt geïmplementeerd. Met deze 'Conformiteitenverklaring' kunt u bij Hubways direct van start met de acceptatietesten om uw systeem op Hubways aan te sluiten voor uw gebruikers.

Downloaden van documentatie is enkel beschikbaar voor geregistreerde gebruikers. Meld u aan via info@floricode.com.