Zoeken  |  Inloggen
nl-NLen-USde-DE

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Nieuws

SIERTEELT(DIGI)TAAL 2018 - Platforms on stage (11-01-208) Floricode organiseert haar jaarlijkse relatiemiddag SIERTEELT(DIGI)TAAL op 15 februari aanstaande. Dit keer zetten we onder de titel PLATFORMS ON STAGE de digitale platforms in de sierteeltketen centraal in ons programma. U bent van harte welkom vanaf 13.00 uur in het World Horti Center. Lees verder...

Opschoning Productcoderingen 4e kwartaal 2017 (19-12-2017) Floricode heeft productgroepen geblokkeerd en nieuwe productgroepen gemaakt. Per 1-1-2018 wijzigen diverse producten van productgroep. Er zijn namen van productgroepen en productencodes aangepast, enkele productgroepen en productcodes worden verwijderd. Lees verder...

 

Floricode heeft haar december nieuwsbrief 2017 gepubliceerd (13-12-2017) Floricode heeft haar december nieuwsbrief 2017 gepubliceerd. Deze geeft een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en inzicht in nieuwe zaken. Ook een aankondiging van Floricode's SIERTEELTdigiTAAL 2018 - Platforms on Stage - op 15 februari in het World Horti Center. SAVE THE DATE! Lees verder...

Meer nieuws

 

Registreren
Kwekers

Registreren

Veredelaars en kwekers hebben groot belang bij een onafhankelijke en betrouwbare registratie van hun nieuwe producten. Floricode registreert en beheert de naamgeving, de taxonomische beschrijving en de botanische kenmerken van nieuwe producten. Als onderdeel van de registratie worden de producten ook gefotografeerd.

Coderen

CODEREN

Floricode beheert de codes die noodzakelijk zijn voor de digitale handel in de sierteelt, waaronder de product-codering en de reglementaire kenmerken (VBN), de GPC- codes (GS1), bedrijfs- en locatiecoderingen (GLN), logistieke middelen en procesvariabelen.

Standaardiseren

STANDAARDISEREN

Floricode ontwikkelt en beheert open berichtstandaarden voor de internationale sierteeltsector waarmee bedrijven hun commerciële, logistieke en financiële gegevens op een eenvoudige en eenduidige wijze elektronisch kunnen uitwisselen met hun business-partners.

Distribueren

Distribueren

Veredelaars, kwekers, veilingen, kopers en alle andere gebruikers in de sierteeltsector willen de gegevens van REGISTREREN, CODEREN en STANDAARDISEREN kunnen gebruiken in hun bedrijfsprocessen en eigen computersystemen.