Zoeken  |  Inloggen
nl-NLen-USde-DE

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Nieuws

Floricode is tussen Kerst en Oud en Nieuw gesloten (06-12-2017)
Wilt u nog dit jaar nieuwe producten laten registreren, zorg dan dat u deze uiterlijk woensdag 20 december aanlevert. Voor dringende zaken kunt u ons tussen Kerst en Oud en Nieuw bereiken via info@floricode.com. Wij wensen u prettige feestdagen en een gezond 2018!


Opschoningsactie zet Cyclamen er weer mooi bij!! (29-11-2017)
Tijdens het project 'Opschoning en vereenvoudiging productcodes Cyclamen' zijn ook veel producten voorzien van nieuwe foto's. Zo is deze opschoning ook een update voor FloriBook - de meest complete bloemen- en planten app - en PlantScope. Syngenta, Varinova, Schoneveld en Morel maakten dit mogelijk, want zij hebben hun mooiste producten aangeleverd.

 

Meer nieuws

 

Registreren
Kwekers

Registreren

Veredelaars en kwekers hebben groot belang bij een onafhankelijke en betrouwbare registratie van hun nieuwe producten. Floricode registreert en beheert de naamgeving, de taxonomische beschrijving en de botanische kenmerken van nieuwe producten. Als onderdeel van de registratie worden de producten ook gefotografeerd.

Coderen

CODEREN

Floricode beheert de codes die noodzakelijk zijn voor de digitale handel in de sierteelt, waaronder de product-codering en de reglementaire kenmerken (VBN), de GPC- codes (GS1), bedrijfs- en locatiecoderingen (GLN), logistieke middelen en procesvariabelen.

Standaardiseren

STANDAARDISEREN

Floricode ontwikkelt en beheert open berichtstandaarden voor de internationale sierteeltsector waarmee bedrijven hun commerciële, logistieke en financiële gegevens op een eenvoudige en eenduidige wijze elektronisch kunnen uitwisselen met hun business-partners.

Distribueren

Distribueren

Veredelaars, kwekers, veilingen, kopers en alle andere gebruikers in de sierteeltsector willen de gegevens van REGISTREREN, CODEREN en STANDAARDISEREN kunnen gebruiken in hun bedrijfsprocessen en eigen computersystemen.