• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

Gezamenlijke productregistratie en -codering voor de sierteelt

De productregistratie en -codering van sierteeltproducten wordt binnen de sierteelt van oudsher uitgevoerd door verschillende instanties:
  • Stichting Floricode voor de snijbloemen, pot- en tuinplanten
  • Stichting Beurshal en Naktuinbouw voor de boomkwekerij en vaste planten
  • KAVB en Stichting Edibulb voor de bloembollen

De genoemde organisaties hebben zich nu verenigd in een project ‘samenwerking productregistratie en -codering sierteelt’. Het doel van het project is het realiseren van één klantgericht en efficiënt loket met op elkaar aansluitende processen en systemen voor de naamgeving, registratie, codering en ontsluiting van alle relevante data naar gebruikers in de keten ten behoeve van de handel in sierteeltproducten.

De bestaande registraties en coderingen kennen nu overeenkomsten en verschillen. Met name bedrijven die opereren in meerdere sectoren, zowel veredelaars, kwekers als handelsbedrijven, ondervinden hierbij problemen. Ook de onderlinge afstemming tussen de organisaties kost nu onnodig veel energie. Het streven is deze verschillen op te lossen zodat er efficiënter gehandeld kan worden in de gehele sierteelt. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkeling dat de handel in sierteeltproducten in toenemende mate keten overstijgend plaatsvindt. Om zowel kwekers als handelaren in de toekomst goed te faciliteren is het belangrijk dat alle namen van sierteeltproducten, de coderingen en kenmerken op een juiste wijze toegepast kunnen worden binnen alle digitale systemen.

Als eerste is een schets van de toekomstige situatie gemaakt; deze is in de praktijk getoetst bij veredelaars, handelaren, kwekers, veilingen, platforms en softwareleveranciers. Als vervolgstap worden de organisatorische, bestuurlijke en financiële aspecten de komende maanden verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat de organisaties begin 2019 een besluit zullen nemen over de realisatie van dit plan.

Vorige bericht Manifest Digitale Handel VMP v1.0 ondertekend
Volgende bericht 4th EU Fresh forum: Tsunami of Technology

x