• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Digitale samenwerking

Floricode zorgt samen met en voor alle partijen in de sierteeltketen voor de registratie en codering van sierteeltproducten en het ontwikkelen, beheren en toepassen van standaardberichten. Het gebruik ervan helpt bedrijven om informatie gemakkelijker uit te wisselen. De afhandeling van orders, logistiek en administratie wordt eenvoudiger. Het resultaat is snelheid, efficiency en lagere kosten. De klant wordt beter bediend door een bloeiende sector.

Het laatste nieuws

Het nieuwe plantenpaspoort

Nieuwe regels in nieuwe Plantgezondheidsverordening

Naktuinbouw heeft afgelopen weken enkele voorlichtingsbijeenkomsten gehouden voor (software)leveranciers in verband met de toekomstige verplichting tot het voeren van een plantenpaspoort voor alle jonge planten, stekken, zaden, pot- en tuinplanten, boomkwekerijproducten en bloembollen in het handelsverkeer. Deze EU regelgeving gaat in eind 2019.  

In de bijeenkomsten is toelichting gegeven op deze regelgeving en is uitgebreid stilgestaan bij de vorm, lay-out en invulling van het nieuwe plantenpaspoort.  
Heeft u deze bijeenkomst gemist of heeft u vragen? Naktuinbouw gaat hier op haar website uitgebreid op in. Meer lezen.
Vorige bericht Opschoning Productcoderingen 2e kwartaal 2018
Volgende bericht Internet of Things in de sierteeltsector

x