• Inloggen

Product in de spotlights

Cymbidim Mighty Browny ‘Espresso’

Hoewel door veredeling en ook teelt technische aanpassingen de snijbloemenproductie van Cymbidium praktisch jaarrond is te noemen is de belangrijkste periode het late najaar tot het late voorjaar. Opvallend dit seizoen is het aantal registraties van nieuwe rassen. Eind 2020 stond de teller al op 11 en begin februari 2021 op 28. Dit zijn serieuze aantallen die haarfijn aangeven dat in Nederland de veredeling van snijcymbidium op een hoog peil staat. De veredeling lijkt zich over de aarde te verplaatsen. In de jaren 60 zat de veredeling rond Sante Barbara in California, USA. In de jaren 90 was dit Australië, Nieuw Zeeland en sinds een jaar of 10 in Nederland. Een logische plek, omdat ook hier in Nederland de snijbloemenproductie plaatsvindt. Goede rassen met goed bloed zijn geïmporteerd vanuit “down under”. Een van de pioniers op dit gebied, René van Eijk,  plukt hiervan nog steeds de vruchten. Hij is blij met de jonge Cymbidiumtelers die zich al hebben aangediend om in Nederland de veredeling voort te zetten. De kruising Browny x Mighty Karen heeft tot nu 3 toppers opgeleverd. De oranje ‘Arancia’, geelbruine ‘Cappuccino’ en midden bruine ‘Espresso’.

Hybridisatie binnen Cymbidium bestaat nu ca. 120 jaar. Rond 1900 werden de eerste planten vanuit de Himalaya geïntroduceerd. Het aantal soorten was beperkt, zodat ook de onderlinge kruisingen, waar hybridisatie op is gebaseerd, beperkt bleven. Met de ontdekking van Cymbidium insigne kreeg de ontwikkeling van nieuwe rassen een zeer belangrijke boost. Deze was de sleutel voor alle volgende ontwikkelingen van een volwaardige snijbloem.

Binnen de orchideeën is het gebruikelijk dat de grex wordt geregistreerd door de Registratie Autoriteit voor deze familie. Een grex is een aanduiding voor de kruising die is gemaakt en vaak is deze naam dan weer opgebouwd uit componenten van de namen van de kruisingsouders. Worden binnen een kruising selecties gemaakt en via bijvoorbeeld weefselkweek vermeerderd dan ontstaan cultivars die ook een rasnaam ontvangen. Zo lijkt het dat orchideeën dubbele of complex lange namen hebben.

Cymbidium komt van het Griekse woord kumbidîon, een verkleinwoord van kumbê. Het betekent schuitje en slaat op de vorm van de lip.

Productcode en volledige productnaam
125898 - Cymbidium grootbloemig Mighty Browny 'Espresso'