• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Mutaties Productcoderingen 4e kwartaal 2022

Floricode heeft namen van producten en productgroepen aangepast en nieuwe productgroepen aangemaakt. Er zijn productcodes van productgroep gewijzigd en productcodes geblokkeerd en/of verwijderd. 
Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode. 

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Floricode verbreedt de samenstelling van haar bestuur

Met de benoeming van twee nieuwe bestuursleden zet Floricode een belangrijke stap naar de gewenste uitbreiding en verbreding van de samenstelling van haar bestuur Floricode

Ron de Lange, managing director bij veredelingsbedrijf Evanthia , volgt als vertegenwoordiger van de geleding veredeling Cor Bremmer van Beekenkamp op als bestuurslid. Florian Faassen, directeur van Faassen Plants, is het nieuwe bestuurslid namens de productiebedrijven.

RSS
1345678910Laatste