• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Opschoning productcodes

Wij attenderen u erop dat per 1 april 2019 productcodes (Royal FloraHolland) waarop drie jaar of langer geen omzet is geweest zullen worden opgeschoond. Deze geregistreerde productcodes worden dan geblokkeerd.

Bent u van mening dat ten onrechte productcodes geblokkeerd worden, stuur dan voor 25 maart a.s. een e-mail met uw argumenten naar productcodering@floricode.com. Wij zullen dan de blokkering(en) heroverwegen en u per email op de hoogte brengen van onze beslissing.

Gezamenlijke productregistratie en -codering voor de sierteelt

Het doel van het project is het realiseren van één klantgericht en efficiënt loket met op elkaar aansluitende processen en systemen voor de naamgeving, registratie, codering en ontsluiting van alle relevante data naar gebruikers in de keten ten behoeve van de handel in sierteeltproducten.

Manifest Digitale Handel VMP v1.0 ondertekend

Vandaag hebben Royal FloraHolland, FloraXchange en 8 softwareleveranciers gezamenlijk het Manifest Digitale Handel VMP v1.0 ondertekend.
In de nieuwste versie van deze VMP standaarden zijn nu afspraken vastgelegd over de wijze waarop in de digitale wereld met staffelprijzen gewerkt kan worden en het aanbieden van verschillende verpakkingsopties.

Internet of Things in de sierteeltsector

DaVinc3i Community Series 2

Internet of Things is niet meer weg te denken in de maatschappij. Niet alleen mensen zijn de hele dag online, maar ook dingen. Hoe speel je hier als één van spelers in de keten op in? Maak in vier middagsessies kennis met de mogelijkheden.

Het nieuwe plantenpaspoort

Nieuwe regels in nieuwe Plantgezondheidsverordening

Naktuinbouw heeft afgelopen weken enkele voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in verband met de toekomstige verplichting tot het voeren van een plantenpaspoort voor alle jonge planten, stekken, zaden, pot- en tuinplanten, boomkwekerijproducten en bloembollen in het handelsverkeer. In de bijeenkomsten is toelichting gegeven op deze regelgeving die eind 2019 in gaat.

Opschoning Productcoderingen 2e kwartaal 2018

Floricode heeft nieuwe productgroepen gemaakt. Per 1-7-2018 wijzigen enkele producten van productgroep. Er zijn namen van productencodes aangepast en productcodes verwijderd. In meerdere bestanden zullen daarom gegevens wijzigen of niet meer aangeleverd worden.
RSS
12345678910Laatste