• Inloggen
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Mutaties Productcoderingen 4e kwartaal 2020

Floricode heeft namen van productcodes aangepast. Er zijn productgroepen toegevoegd en geblokkeerd en producten wijzigen van productgroep (per 1-1-2021). Enkele productcodes zijn geblokkeerd en/of verwijderd.

Verwijderde productnamen kunnen eventueel weer in de codelijsten worden opgenomen voor hergebruik met nieuw registratienummer en productcode.

Het bestand met wijzigingen vind u hier.

Gecertificeerd duurzaam inkopen op klok transparanter en eenvoudiger

Inkopen op de klok op basis van certificeringscriteria voor duurzaamheid wordt vanaf makkelijker. Royal FloraHolland heeft met ingang van 16 oktober op de veilingklok per kweker zichtbaar gemaakt of deze de certificaten heeft waarmee aan de minimale FSI-normen (Floriculture Sustainability Initiative) wordt voldaan. Het reageert hiermee op de nadrukkelijke vraag vanuit de markt.

Product in de spotlights

Floricode registreert en documenteert verschillende toepassingen van producten die op de sierteeltmarkt onder naam worden verhandeld. Syngenta heeft deze maand vijf Helenium-rassen laten registreren van de nieuwe HayDay serie.

Product in de spotlights

Floricode registreert en documenteert verschillende toepassingen van producten die op de sierteeltmarkt onder naam worden verhandeld. Het kunnen rassen zijn, maar bijv. ook gemengde producten en arrangementen binnen één geslacht. In week 31 heeft de Tropidori Mix van Anthura BV een productcode gekregen.

‘Pas toe of leg uit’

Floricode heeft de Nederlandse overheid een bijdrage geleverd bij de ontwikkeling van standaarden voor het implementeren van API’s en heeft deelgenomen aan de aftrap van het werkprogramma voor 2020 van het Kennisplatform API’s.

RSS
1345678910Laatste

Theme picker