• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Archief Request For Changes (RFC)

De tabel hieronder bevat een overzicht met alle RFC's. Je kunt deze lijst exporteren in Excel ().

Zelf een RFC indienen? Stuur dan een mail aan RFC@floricode.com.

Archief Request For Changes (RFC)

Nr Titel Categorie Berichttype Status Release
detail 395 RFC 284: Begrippen in Begrippenlijst aanscherpen XML All Gepubliceerd Sept.2014
detail 2386 KVV vervroegd uitleveren EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd Sept. 2021
detail 384 RFC 273: CC VMP-32 en 21 Error Code list XML All Gepubliceerd Sept. 2013
detail 385 RFC 274: CC VMP-31 Lead Times (Former RFC 194) XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 386 RFC 275: CC VMP-30 Order unit can be lower than price basis quantity unit XML XML Order Gepubliceerd Sept. 2013
detail 389 RFC 278: CC VMP-27 Distribution barcode: rule: either in order or orderresponse XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 390 RFC 279: CC VMP-26 Business rule on passed validity period and status of supply line XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 391 RFC 280: CC VMP-24 Assortment (items without price and quantity) XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 392 RFC 281: CC VMP-22 Primary identification of the enduser party XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 393 RFC 282: CC VMP-20 Specifying price build up components (net price/gross price) XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 394 RFC 283: CC VMP-17 Multiple order/delvery time frames XML XML Supply Gepubliceerd Sept. 2013
detail 716 Prijssegment toevoegen aan de EPB XML XML Delivery Gepubliceerd Mei 2014
detail 225 RFC 114: Mogelijkheid om Supply data encoded/gezipt op te vragen XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2012
detail 323 RFC 212: ErrorList root element niet gedefinieerd in feram XML --- Gepubliceerd Juli 2012
detail 324 RFC 213: Images_0p6 gebruik maken van een url ipv de volledige foto XML XML Image Gepubliceerd Juli 2012
detail 327 RFC 216: Klokleveringsbericht: toevoegen van bledden- en legbordeninformatie XML XML Delivery Gepubliceerd Juli 2012
detail 337 RFC 226: RFC's CC VMP XML All Gepubliceerd Juli 2012
detail 342 RFC 231: Samengesteld item (partij of product) -- XML Suplly EN XML Order XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2012
detail 345 RFC 234: Samengesteld item (partij of product) XML XML Order Gepubliceerd Juli 2012
detail 350 RFC 239: Standaard conversietabel RHS RGB Codes All Gepubliceerd Juli 2012
detail 224 RFC 113: SupplyRequestType hoort in asm namespace XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2011
detail 258 RFC 147: Attributen volledig beschrijven in de invulinstructies XML All Gepubliceerd Juli 2011
detail 259 RFC 148: Aanpassingen in feram:LabelLineType XML XML Label Gepubliceerd Juli 2011
detail 282 RFC 171: Voorkeurs vervoerder opgeven in orders XML XML Order Gepubliceerd Juli 2011
detail 287 RFC 176: Fout in componentnaam XML XML Delivery Gepubliceerd Juli 2011
detail 288 RFC 177: Gewicht van de container XML XML Delivery Gepubliceerd Juli 2011
detail 289 RFC 178: Ritnummer opnemen in het Leg component XML XML Delivery Gepubliceerd Juli 2011
detail 290 RFC 179: leverancier/klant FUSTcode mee kunnen sturen in XML voor VMP XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2011
detail 243 RFC 132: Uitbreiding aantal pos. ordernr in leveringsbericht (2010/03/03-1) EDIFACT DESADV Gepubliceerd Juli 2010
detail 244 RFC 133: Vrije tekst PAB in EAB (2010/03/15-1) EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd Juli 2010
detail 245 RFC 134: Brief per kar (2010/03/24-1) EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd Juli 2010
detail 246 RFC 135: Foto-id in Desadv en orderberichten (2010/03/25-1) EDIFACT DESADV Gepubliceerd Juli 2010
detail 247 RFC 136: 2010/03/25-2 Voorlopige bufferverkoop indicatie in lopende release EKT EDIFACT --- Gepubliceerd Juli 2010
detail 248 RFC 137: 2010/03/30-1 Beeld (component) opnemen het aanbod XML-bericht XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2010
detail 249 RFC 138: 2010/03/30-2 Beeldbericht: Introduceren van check op bestaande beelden XML XML Image Gepubliceerd Juli 2010
detail 250 RFC 139: 2010/03/30-3 Beeldbericht: introduceren van update mechanisme XML XML Image Gepubliceerd Juli 2010
detail 251 RFC 140: 2010/03/30-4 Beeldbericht: Introductie ingangsdatum XML XML Image Gepubliceerd Juli 2010
detail 252 RFC 141: 2010/03/30-5 Beeldbericht: Ophalen beelden en metadata uit de beeldbank XML XML Image Gepubliceerd Juli 2010
detail 253 RFC 142: 2010/03/30-6 Fusthuurprijs en fustkoopprijs in XML-aanbod en order XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2010
detail 254 RFC 143: 2010/03/30-7 Totaal aanbodpartij-aantal in XML-aanbod XML XML Supply Gepubliceerd Juli 2010
detail 255 RFC 144: 2010/03/30-8 Uitbreiden statuscodelijst met code Not for Sale Codes XML Status Gepubliceerd Juli 2010
detail 257 RFC 146: 2010/03/31-1 Statuscomponent aanpassen voor bufferverkoop EDIFACT --- Gepubliceerd Juli 2010
detail 942 CLF model ontwikkelen XML All Gepubliceerd 2015/kw04
detail 358 RFC 247: FLOWAV: Ladingdragerstructuur / meerpartijen op een GP (UPDATE) EDIFACT FLOWAV Afgewezen 2014/01
detail 400 RFC 289: GTIN veld als optionele artikelcode EDIFACT All Ingetrokken 2013/02
detail 269 RFC 158: Facturen (waaronder INVOIC): toevoeging BTW codes EDIFACT INVOIC Gepubliceerd 2013/01
detail 294 RFC 183: Controle op Softwareleverancier / Versie combinatie QUOTES en DESADV EDIFACT ORDERS Gepubliceerd 2013/01
detail 313 RFC 202: APERAK: documentniveau versus regelniveau EDIFACT APERAK Gepubliceerd 2013/01
detail 329 RFC 218: FLOWAV/PAB: printen van QR-code op aanvoerbrief EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2013/01
detail 349 RFC 238: Prijs in FLOWAV Klok voor Klokvoorverkoop EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2013/01
detail 365 RFC 254: Kwaliteitsklasse in FLOWAV op 2 manieren mogelijk EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2013/01
detail 366 RFC 255: FLOWAV PTY groep meer dan 25 voorkomens EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2013/01
detail 373 RFC 262: PRICAT bericht - Regel transactietype uitbreiden met een code voor Klokvoorverkoop EDIFACT PRICAT Gepubliceerd 2013/01
detail 376 RFC 265: PRICAT PTYVWD, INVOIC, XML Factuur: nieuwe versies door nieuwe facturatiestraat (FANS) naast bestaande EDIFACT INVOIC Gepubliceerd 2013/01
detail 379 RFC 268: ORDERS: status 'accepted' toevoegen EDIFACT ORDERS Gepubliceerd 2013/01
detail 381 RFC 270: Uniformering respondering APERAK EDIFACT APERAK Gepubliceerd 2013/01
detail 382 RFC 271: FLOWAV: Denen veilen zonder Stapelwagen EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2013/01
detail 383 RFC 272: PRICAT-PTYVWD / INVOIC: impact door oplevering Concern Connect INVOIC en concern Connect PRICAT PTYVWD per week 4 2014 EDIFACT INVOIC Gepubliceerd 2013/01
detail 397 RFC 286: Aanvullend op 267 - Reply-to in FlowAv mbt Aperak response EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2013/01
detail 398 RFC 287: INVOIC: als 176 EDIFACT INVOIC Gepubliceerd 2013/01
detail 399 RFC 288: INVOIC: Als 188 Codes INVOIC Gepubliceerd 2013/01
detail 228 RFC 117: Toevoegen calculatieprijs (2010/08/05-1 CLOCKT) EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2012/02
detail 261 RFC 150: Uitbreiden aantal voorkomens RFF EDIFACT DESADV Gepubliceerd 2012/02
detail 307 RFC 196: FH aanvoerbrief ondersteuning grote partij met gemengde karren EDIFACT FLOWAV Afgewezen 2012/02
detail 321 RFC 210: DESADV: Opmerking in aanbodsregel meenemen a la ECT (zie RFC 124) (FH2011-009) EDIFACT DESADV Gepubliceerd 2012/02
detail 332 RFC 221: FLOWAV: ladingdragerstructuur FHA ook in FH Overige vestigingen toepassen EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2012/02
detail 339 RFC 228: DESADV: doorzetten MPS-codering aanvoerder (FH2012-012) EDIFACT DESADV Gepubliceerd 2012/02
detail 340 RFC 229: FLOWAV: Herkenning kweker-kweker regeling EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2012/02
detail 356 RFC 245: QUOTES: Verwijzen naar 1 voorraad EDIFACT QUOTES Gepubliceerd 2012/02
detail 357 RFC 246: QUOTES: (De)activeren aanbodsregel mogelijk maken EDIFACT QUOTES Gepubliceerd 2012/02
detail 360 RFC 249: Aanbodopmerking verplicht in order indien is besteld op basis aanbod EDIFACT ORDERS Gepubliceerd 2012/02
detail 362 RFC 251: QUOTES: Voorkeursbelading opnemen in Quotes t.b.v. de XML-koperskoppeling EDIFACT QUOTES Gepubliceerd 2012/02
detail 363 RFC 252: QUOTES: Verplichting Leveranciersartikelcode in aanbod EDIFACT QUOTES Gepubliceerd 2012/02
detail 367 RFC 256: Emailadres voor orderresponse Codes --- Gepubliceerd 2012/02
detail 226 RFC 115: FLOWAV/PRICAT Referentie naar aanbods-ID in CLOCKT (Updated: geaggregeerde order aantal toegevoegd, was ten onrechte weggelaten) EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2012/01
detail 266 RFC 155: PRICAT PTYVWD: Fustkoop- en huurprijs toevoegen EDIFACT PRICAT Gepubliceerd 2012/01
detail 298 RFC 187: FLOWAV: Voor Naaldwijk extra vrij tekstveld voor aanvullende productinformatie op te lezen voor de afslager (a la Aalsmeer) EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2012/01
detail 304 RFC 193: PRICAT / PVWEDI (VEPT): wijzigingen die voortkomen uit uniformering VEPT (INGETROKKEN) EDIFACT PRICAT Ingetrokken 2012/01
detail 319 RFC 208: Aanvoerdernummer in barcode aanvoerbrief voor alle brieven EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2012/01
detail 330 RFC 219: FLOWAV / DESADV: correcte controle op ordernummervarianten (FH2012-004) EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2012/01
detail 238 RFC 127: SWL code en swl versie in UNB (Envelop) (2010/10/14-01) EDIFACT All Gepubliceerd 2011/02
detail 239 RFC 128: Uitbreiden aantal posities Servicekode aanvoerder EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd 2011/02
detail 265 RFC 154: Kopie orderbevestiging en kopie order naar kwekersvereniging of kweker EDIFACT ORDRSP Gepubliceerd 2011/02
detail 267 RFC 156: CLOCKT e.a.: Uitbreiden aantal posities Kloknummer in barcode, zowel elektronisch als op de distributiebon EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2011/02
detail 268 RFC 157: Wijziging Bedrijfs- en Locatiecode tabellen Codes --- Gepubliceerd 2011/02
detail 293 RFC 182: Leveranciersartikelnummer in klok/handelarentransactie EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2011/02
detail 295 RFC 184: CLOCKT/ORDERS/ORDRSP Connect: Opnemen opmerking in aanbodsregel in de ECT EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2011/02
detail 310 RFC 199: CLOCKT / ORDERS: Contract-referentie meenemen EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2011/02
detail 318 RFC 207: Positieve keurkenmerken P03 opnemen in de centrale distributie Florecom Codes --- Gepubliceerd 2011/02
detail 260 RFC 149: Correcties en Credits EDIFACT ORDERS Afgewezen 2011/01
detail 264 RFC 153: FEC04 normaliseren tabel Codes --- Gepubliceerd 2011/01
detail 270 RFC 159: APERAK teksten ontdoen van verouderde benamingen / Codelijsten EDIFACT APERAK Gepubliceerd 2011/01
detail 273 RFC 162: Eurodoos met 2 trays kunnen afrekenen zonder omdoos EDIFACT FLOWAV Afgewezen 2011/01
detail 277 RFC 166: C en D aanbodstypen verdwijnen na (niet)Webshopaanbod EDIFACT QUOTES Afgewezen 2011/01
detail 231 RFC 120: Veilingordernummer in CLOCKT (KO2008-2-5) EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2010/02
detail 234 RFC 123: Clockt correctiebericht (KO2008-2-1) EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2010/02
detail 237 RFC 126: CLOCKT toevoegen GLN-code veilen + invullen ordernummer (2010/09/17-3) EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd 2010/02
detail 262 RFC 151: QUOTES: prijsaanbieding mogelijk maken EDIFACT QUOTES Gepubliceerd 2010/02
detail 263 RFC 152: QUOTES: uitbreiden van het aantal kortingsstaffels EDIFACT QUOTES Gepubliceerd 2010/02
detail 220 RFC 109: Telefoonnummers/emailadressen in codelijsten Codes --- Afgewezen ---
detail 221 RFC 110: Telefoonnummers/emailadressen in codelijsten Codes --- Afgewezen ---
detail 222 RFC 111: Coderingen in andere formaten Codes --- Afgewezen ---
detail 223 RFC 112: standaard formaat voor md5 checksum bestanden Codes --- Afgewezen ---
detail 227 RFC 116: CLOCKT Klok: Meegeven muntsoort van transactie (KW2007-2-1) EDIFACT CLOCKT Afgewezen ---
detail 229 RFC 118: Geen veilgroepen bij bloemen EAB (KW2007-2-1) EDIFACT FLOWAV Ingetrokken ---
detail 230 RFC 119: Kar ID ipv samengesteld kar ID dmv aanvoerbrief (KW2007-2-2) EDIFACT FLOWAV Afgewezen ---
detail 232 RFC 121: Kar-ID vermelden in DESADV, FLOWAV en XML lev. (KO2007-2-5) XML XML Delivery Gepubliceerd ---
detail 233 RFC 122: Finan. verwerking overgegeven/overgenomen handel (KO2004-1-2) Codes --- Afgewezen ---
detail 235 RFC 124: Fotoreferentie in INVOIC (2010/01/09-1) EDIFACT INVOIC Afgewezen ---
detail 236 RFC 125: Factuurbericht: zichtbaar maken welk admnr betrokken is (2010/10/14-01) EDIFACT INVOIC Afgewezen ---
detail 240 RFC 129: Rubrieken die verplicht zijn in EAB ook verplicht in order (2009/10/27-1) EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 241 RFC 130: Verplicht maken vermelding inkoper order (2009/10/27-2) EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 242 RFC 131: Voor een kweker zichtbaar maken op welke info de order is gebaseerd (2009/12/17-1) EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 256 RFC 145: 2010/03/30-9 XLS-schema's geschikt maken voor community XML --- Gepubliceerd ---
detail 271 RFC 160: Berichten algemeen: briefnummer- en volgletter/cijfer meenemen EDIFACT All Ingetrokken ---
detail 272 RFC 92: FLOWAV: Betaald keuren toevoegen aan Zelfgekeurd / Niet Zelfgekeurd EDIFACT FLOWAV Afgewezen ---
detail 274 RFC 163: EDI berichten van UNOA naar UNOB EDIFACT All Afgewezen ---
detail 275 RFC 164: Niet meer gebruiken van een 'TEGENVOORSTEL' in een orderresponse EDIFACT ORDRSP Afgewezen ---
detail 276 RFC 165: Contactpersoon verplicht stellen EDIFACT ORDRSP Afgewezen ---
detail 278 RFC 167: Onderscheid Webshop- en niet-Webshopaanbod EDIFACT QUOTES Afgewezen ---
detail 279 RFC 168: Zichtbaar maken uiterste leverdatum / - tijd EDIFACT QUOTES Afgewezen ---
detail 280 RFC 169: ORDRSP: Tijdstip Order in responsebericht EDIFACT ORDRSP Afgewezen ---
detail 281 RFC 170: Coderingen -> Bedrijfscoderingen : Aanpassingen adresvelden straat, huisnr en toevoeging naar 1 veld. Codes --- Afgewezen ---
detail 283 RFC 172: Muntsoort in CLOCKT bericht EDIFACT CLOCKT Afgewezen ---
detail 284 RFC 173: Uitbr karakterset ORDERS/ORDRESP EDIFACT ORDERS Afgewezen ---
detail 285 RFC 174: CLOCKT: Opnemen / bundelen meerdere orderreferenties EDIFACT CLOCKT Afgewezen ---
detail 286 RFC 109: CLOCKT: Correctie CLOCKT's uniek maken EDIFACT CLOCKT Ingetrokken ---
detail 291 RFC 180: CLOCKT: opnemen van CC-informatie in de EKT EDIFACT CLOCKT Afgewezen ---
detail 292 RFC 181: CLOCKT: extra veld voor aantal (stelen) per orderreferentie EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 296 RFC 185: INVOIC: PIA-regel herstellen naar correct gebruik EDIFACT INVOIC Afgewezen ---
detail 297 RFC 127: PRICAT PTYVWD: Correctiemethodiek a la CLOCKT oplossen? EDIFACT PRICAT Ingetrokken ---
detail 299 RFC 132: Fustprijs meenemen in VBN020101.ZIP Codes --- Ingetrokken ---
detail 300 RFC 189: Kopers via Plantconnect toevoegen aan FEC040101.ZIP (EOS deelnemerslijst) Codes --- Afgewezen ---
detail 301 RFC 190: Karvolgnummer op Papieren Aanvoerbrief Aalsmeer EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 302 RFC 191: Clockt: Correctieberichten voor Naaldwijk en Rijnsburg EDIFACT CLOCKT Afgewezen ---
detail 303 RFC 192: CLOCKT: wijzigingen door Uniformeren EKT's FH (FH2011-035) EDIFACT CLOCKT Ingetrokken ---
detail 305 RFC 194: PRICAT PTYVWD (EPT): wijzigingen die voortkomen uit uniformering EPT EDIFACT PRICAT Ingetrokken ---
detail 306 RFC 195: Berichten: Gewijzigde financiele verrekening als gevolg van INCOTERMS EDIFACT All Afgewezen ---
detail 308 RFC 143: CLOCKT / ORDERS: koppelen prijs aan Klokprijs (Klokprijs+) XML XML Order Ingetrokken ---
detail 309 RFC 144: CLOCKT / ORDERS: informatie hardware en verpakkingen toevoegen EDIFACT ORDERS Ingetrokken ---
detail 311 RFC 200: CLOCKT / ORDERS: terugdraaien transacties mogelijk maken XML XML Order Afgewezen ---
detail 312 RFC 147: Contracten (e-Trade) doorzetten in de keten XML XML Order Ingetrokken ---
detail 314 RFC 203: DESADV: Correcte status bericht EDIFACT DESADV Ingetrokken ---
detail 315 RFC 204: e-Trade: mogelijk maken van handel met Commissionairs IS REEDS MOGELIJK XML XML Order Afgewezen ---
detail 316 RFC 205: Correcties en wijzigingen in berichten: eenduidige oplossing EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 317 RFC 206: FLOWAV / DESADV: doorzetten koperbarcode EDIFACT FLOWAV Ingetrokken ---
detail 320 RFC 209: EOS: Koper dient net als aanvoerder binnen 1/2 uur te reageren op tegenvoorstel (FH2011-056) EDIFACT ORDRSP Afgewezen ---
detail 322 RFC 166: Identificatie eigen kweker fust Codes --- Ingetrokken ---
detail 325 RFC 214: DESADV: het correct meezenden van de status (Insert, Update of Delete) van de DESADV EDIFACT DESADV Afgewezen ---
detail 326 RFC 215: INCOTERM / Afleverlocatie: QUOTES, ORDERS, ORDRSP EDIFACT ORDERS Gepubliceerd ---
detail 328 RFC 178: CLOCKT: verwijderen van de bledden- en legbordeninformatie, verplaatsen naar klokleveringsbericht EDIFACT CLOCKT Ingetrokken ---
detail 331 RFC 181: FLOWAV: uitbreiden aantal posities verkoopaantal EDIFACT FLOWAV Ingetrokken ---
detail 333 RFC 222: DESADV: uniformeren over FloraHolland EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 334 RFC 223: Connect Ordernummer: genereren in alle marktvormen EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 335 RFC 224: Financiele berichten: Centrale facturatiestraat FloraHolland wordt versneld uitgerold EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 336 RFC 225: Handelsregelingen worden geuniformeerd EDIFACT ORDERS Ingetrokken ---
detail 338 RFC 227: PRICAT PTYVWD: Toevoegen leveranciersartikelnummer en - naam EDIFACT PRICAT Ingetrokken ---
detail 341 RFC 230: CLOCKT: aanpassing ID ontvanger in UNB segment EDIFACT CLOCKT Ingetrokken ---
detail 343 RFC 232: QUOTES: Taalcodes beschikbaar maken voor voor de tekstvelden LIN.IMD ?Productomschrijving?, LIN.FTX ?Vrije tekst(regel)? en LIN.PIA ?Alternatieve artikelcode? EDIFACT QUOTES Afgewezen ---
detail 344 RFC 233: Gebruik van verplichte kenmerken verplichten! EDIFACT ORDERS Afgewezen ---
detail 346 RFC 204: Samengesteld item (partij of product) EDIFACT ORDERS Ingetrokken ---
detail 347 RFC 206: Opschonen VBN productcodes / Opsplitsen productbenaming in verkorte naam en kenmerk Codes --- Gepubliceerd ---
detail 348 RFC 237: Productomschrijving in FTX segment EDIFACT FLOWAV Afgewezen ---
detail 351 RFC 240: Gebruik zelfde codelijst voor Transactietype EDIFACT --- Gepubliceerd ---
detail 352 RFC 217: QUOTES/ORDERS - PAT segment verplicht EDIFACT ORDERS Afgewezen ---
detail 353 RFC 242: Transactietype Codelijst (Vervalt, zie RFC 212) Codes --- Ingetrokken ---
detail 354 RFC 243: CLOCKT: UNB segment S003:0010: moet worden administratienummer koper (betreft locatie Aalsmeer) plus aanvullend GLN EDIFACT CLOCKT Ingetrokken ---
detail 355 RFC 244: Foto(referentie) opnemen in orderresponse en/of EAB/DESADV bij EOS orders EDIFACT All Afgewezen ---
detail 359 RFC 248: Opvragen alle gebruikte fotoIDs XML XML Image Afgewezen ---
detail 361 RFC 250: Technische afspraken Florinet moeten algemene afpraken worden EDIFACT All Gepubliceerd ---
detail 364 RFC 253: QUOTES: Stabiel aanbod EDIFACT QUOTES Afgewezen ---
detail 368 RFC 257: Toevoegen Ai2 directe verkoop als veiling/marktplaats Codes --- Afgewezen ---
detail 370 RFC 250: Inkoopkanalen meegeven in aanbod EDIFACT QUOTES Ingetrokken ---
detail 371 RFC 260: FLOWAV en DESADV: Meenemen orderopmerking a la ECT (nav RFC 165/124) EDIFACT FLOWAV Ingetrokken ---
detail 372 RFC 252: Kleurcodes voor mixen (arrangement/mixfust/mixkar) Codes --- Ingetrokken ---
detail 374 RFC 263: Functionele documentatie GMS bericht EDIFACT COSTAR Afgewezen ---
detail 375 RFC 255: DESADV: Verschillenanalyse EDIFACT DESADV Ingetrokken ---
detail 377 RFC 266: ORDRSP: Functionele en technische foutafhandeling in EOS aanpassen EDIFACT ORDRSP Afgewezen ---
detail 378 RFC 261: QUOTES / ORDERS / ORDRSP: vaste / optionele specifieke accessoires (PlantConnect) EDIFACT QUOTES Ingetrokken ---
detail 380 RFC 265: Fout in transport documentatie (XML) XML All Gepubliceerd ---
detail 387 RFC 276: CC VMP-29 NotifyParty in a SupplyReponse 'community' implem. should be conditional XML XML Supply Ingetrokken ---
detail 388 RFC 277: CC VMP-28 Unit code min/max quanity price range must be equal CC VMP XML Supply Gepubliceerd ---
detail 396 RFC 285: Instructie downloaden foto's EDIFACT QUOTES Ingetrokken ---
detail 675 RFC 666: DELMSG: Aantal posities tableaux/bledden en ordernummer vergroten EDIFACT DELMSG Ingetrokken ---
detail 679 RFC 669: Bloemistenklokaanduiding op FloraHolland (ex Aalsmeer) papieren aanvoerbrief EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 683 RFC 681: FLOWAV: Controle verplichte sorteerkenmerken Klok aan de bron EDIFACT --- Ingetrokken ---
detail 684 RFC 683: PRICAT: Landcode niet meer meesturen EDIFACT PRICAT Afgewezen ---
detail 697 Directe Stromen – PlantConnect: Indicator in aanbod voor doelgroep aanbod t.b.v. aanbodselectie kopers EDIFACT QUOTES Ingetrokken ---
detail 700 Beveiligingsprotocol opstellen EDIFACT All Gepubliceerd ---
detail 702 Korte termijn oplossing herkenning gescanned aanbod (LT: zie RFC 697) EDIFACT QUOTES Ingetrokken ---
detail 705 Groeperen bedrijfscodes die tot 1 organisatie behoren Codes --- Afgewezen ---
detail 706 KS-kopers VRM in de GLN-bedrijfscodes Codes --- Ingetrokken ---
detail 708 Directe Stromen – PlantConnect: Indicator in aanbod voor doelgroep aanbod t.b.v. aanbodselectie kopers XML XML Supply Ingetrokken ---
detail 709 Korte termijn oplossing herkenning gescanned aanbod (LT: zie RFC 697) XML XML Supply Ingetrokken ---
detail 710 Inkoopkanalen meegeven in aanbod XML XML Supply Ingetrokken ---
detail 711 Vaste / optionele specifieke accessoires (PlantConnect) XML XML Supply Ingetrokken ---
detail 714 IncoTerms voor Directe Stromen / Commerciele Domein EDIFACT --- Ingetrokken ---
detail 938 Afschaffen functiecode 5 (replace) in FLOWAV EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 941 Codelijst veilgroepen FloraHolland Codes FLOWAV Gepubliceerd ---
detail 944 Overzicht CC VMP issues (naslagwerk) CC VMP --- Ingetrokken ---
detail 945 Onduidelijkheden in documentatie wegnemen CC VMP --- Gepubliceerd ---
detail 947 Code tbv afrekenen buiten de veiling om Codes ORDERS Ingetrokken ---
detail 948 PAT segment verplicht in het ORDERS-bericht EDIFACT ORDERS Ingetrokken ---
detail 951 Documentatie weergave RFID scan data in berichten XML All Gepubliceerd ---
detail 952 Samenvoegen productcodes tuin- en kamerplanten Codes --- Afgewezen ---
detail 953 StructuredAddressType in generieke invulinstructies XML All Gepubliceerd ---
detail 954 PRICAT aanpassen n.a.v. het project ‘1-klokfactuur EDIFACT PRICAT Ingetrokken ---
detail 955 Implementation & message guide Flowav vernieuwen EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd ---
detail 957 Distributie van GPC codes tot stand brengen Codes --- Gepubliceerd ---
detail 959 toevoegen BT-referentie aan de CLOCKT EDIFACT CLOCKT Gepubliceerd ---
detail 960 Twee keer per week bedrijfscodes uitwisselen Codes --- Gepubliceerd ---
detail 966 Wel/niet berekenen-indicatie meegeven voor fustcodes in de EAB/Flowav EDIFACT FLOWAV Afgewezen ---
detail 973 Verbeteringen CC VMP mbt Pricing CC VMP --- Gepubliceerd ---
detail 974 Verbeteringen TestCenter mbt CC VMP Price/Packing CC VMP --- Gepubliceerd ---
detail 1016 LIN-segment van 100 naar 999 uitbreiden EDIFACT PRICAT Afgewezen ---
detail 1209 Verplichte velden VMP CC VMP XML Order Gepubliceerd ---
detail 1443 Nieuwe code BGM segment van het FLOWAV bericht: 111 Digitale Marktplaats EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd ---
detail 1459 Keuze saldo verrekening de denen XML XML Delivery Gepubliceerd ---
detail 1461 Gebruik van de additionalID van de Notifyparty CC VMP XML Supply Gepubliceerd ---
detail 1462 CC VMP: Ingekorte SupplyResponse bij vervallen regel CC VMP XML Supply Gepubliceerd ---
detail 1463 Limiet op aantal regels in 1 Response CC VMP XML Supply Gepubliceerd ---
detail 1464 Wijzigen specifieke fustcode - toestaan voor acceptatie status EDIFACT ORDERS Ingetrokken ---
detail 1465 Opschonen Bedrijfscodebestand Codes --- Ingetrokken ---
detail 1466 Ingangsdatum nieuwe productcodes Codes --- Gepubliceerd ---
detail 1467 Issues werkgroep VMP bijwerken in documentatie CC VMP --- Gepubliceerd ---
detail 1469 Errorcode VMP toevoegen CC VMP --- Gepubliceerd ---
detail 1470 Status 'Definitief' in ETO XML XML Delivery Gepubliceerd ---
detail 1471 IL-referentie in de DESADV EDIFACT DESADV Ingetrokken ---
detail 1472 Meerdere labelafmetingen CC VMP XML Label Afgewezen ---
detail 1683 Berichtwijzigingen voor Veilen Vandaag voor Morgen EDIFACT ORDRSP Gepubliceerd ---
detail 1969 Onderscheid tussen voorraad en aanbod (daghandel, lange termijn, catalogus) CC VMP --- Gepubliceerd ---
detail 1970 Ondersteuning van alfanumeriek barcode 80 posities (ViridiCode) in tenminste EDI order bericht, pakbon bericht, aanbod bericht en factuur bericht EDIFACT --- Afgewezen ---
detail 2067 Beheren en distribueren 'Fyto Sanitaire Registratie Nummers' (FSRN) Codes --- Gepubliceerd ---
detail 2069 Plantenpaspoort In EDIFACT berichten FLOWAV, CLOCKT en DESADV EDIFACT FLOWAV Gepubliceerd ---