• Login
  • nl-NLen-USde-DEzh-CN

Manifest Digitale Handel VMP v1.0 ondertekend

Vandaag hebben Royal FloraHolland, FloraXchange en 8 softwareleveranciers gezamenlijk het Manifest Digitale Handel VMP v1.0 ondertekend.

De digitalisering in de sierteelt neemt flink toe. Maar dit kan niet succesvol zijn zonder samenwerking van de betrokken partijen, platforms, veilingen en softwareleveranciers. Onder coördinatie van Floricode hebben deze 10 partijen nieuwe afspraken gemaakt over het stimuleren van de digitale handel.

Voor de digitale handel worden sinds enkele jaren de Virtuele MarktPlaats standaarden (VMP) toegepast. Hiermee kunnen bedrijven snel en eenvoudig gebruik maken van elkaars voorraden en het aanbod van kwekers in de systemen van FloraXchange en FloraMondo. Handelsbedrijven bieden hiermee een continu actueel en compleet aanbod aan hun klanten via hun webshops. Orders worden direct met elkaar uitgewisseld en de voorraden worden actueel gehouden.

In de nieuwste versie van deze VMP standaarden zijn nu afspraken vastgelegd over de wijze waarop in de digitale wereld met staffelprijzen gewerkt kan worden en het aanbieden van verschillende verpakkingsopties. Dit waren onderwerpen waarover tot nu toe in de praktijk regelmatig problemen ontstonden doordat er verschillende oplossingen waren ingevoerd.

Deze 10 bedrijven spreken met elkaar af de nieuwe standaarden op 1 januari aanstaande ingevoerd te hebben. Floricode ondersteunt hen hierbij met het aanbieden van testfaciliteiten in het TestCentre.

Het digitaal handelen met de VMP standaarden is voor veel handelsbedrijven inmiddels gemeengoed geworden. Deze platforms en softwareleveranciers maken dit met hun diensten en software mogelijk.

Floricode ondersteunt bedrijven en organisaties in de sierteelt door het ontwikkelen en beheren van standaarden en coderingen waarmee de digitalisering steeds verder kan worden geoptimaliseerd.
Previous Article Internet of Things in de sierteeltsector
Next Article Gezamenlijke productregistratie en -codering voor de sierteelt