Zoeken  |  Inloggen

Floricode nieuwsbrief december 2017

Onderstaand de volledige artikelen uit onze nieuwsbrief. Maak uw keuze en lees verder.


De sierteelt digitaal in beweging
De Rabobank voorspelt in haar rapport 'Volop kansen voor de Nederlandse sierteelt' dat de online verkoop in Europa de komende 10 jaar groeit van 7% naar 30%. De bloemist/vakhandel neemt dan nog 30% voor zijn rekening en het supermarktkanaal eveneens 30%. Dit zijn forse verschuivingen ten opzichte van de huidige verdeling in de Europese markt.

Het is zondermeer duidelijk dat de sierteelt dit jaar qua digitalisering in beweging is gekomen. Diverse initiatieven zijn genomen en nieuwe diensten worden geïntroduceerd. Deze nieuwe diensten scharen we onder de term ‘digitaal platform’. Bekende initiatieven zijn Floriday, FloraXchange , Blueroots, Clockonline en New Green Market. Digitale platforms hebben, of beter gezegd ‘zijn’, de toekomst. In de consumentenmarkt lijken er op termijn een aantal hele grote wereldwijde spelers over te blijven zoals Alibaba, Amazon en Google. Hiermee vergeleken zijn bekende platforms als Uber en AIRbnb zelfs ‘kleintjes’!  Ook in de zakelijke wereld zoals de sierteelt zal de platform strategie de toekomst gaan bepalen. Het is van groot belang voor de sierteelt dat Royal FloraHolland en ook anderen deze strategie nadrukkelijk hebben gekozen. Met de toenemende internationalisatie van productie en handel waarbij tevens alle processen van inkoop, verkoop, logistiek, facturatie en administratieve afhandeling steeds verder worden gedigitaliseerd is een centraal digitaal platform waarbij productie, handel en afnemers ‘bijeen komen’ dé manier waarop in de toekomst zaken worden gedaan.

De platform strategie zal dan ook hét thema zijn van onze jaarlijkse relatiemiddag op 15 februari 2018 - 'Platforms on stage' - in het nieuwe World Horti Center in Naaldwijk.

Tenslotte wens ik u namens het Floricode team prettige feestdagen en het allerbeste voor het nieuwe jaar 2018!
(Henk Zwinkels - Floricode)

FloriBar is nu live!
FloriBar is een uniform coderingssysteem van Floricode waarmee sierteeltproducten aan de kassa's van tuincentra, doe-het-zelf-winkels en supermarkten gescand kunnen worden. FloriBar is ruim 10 jaar geleden tot stand gekomen na een ketenbreed onderzoek m.m.v. Nederlandse tuincentra en GS1. FloriBar is de vernieuwde versie van het systeem dat eerder Codering Levend Groen werd genoemd. Eén uniform coderingssysteem zorgt voor een betere afstemming in alle schakels van de keten en is internationaal toepasbaar. 

De gebruikte structuur van de FloriBar-codes is de algemeen toegepaste GTIN- of EAN-13-code van GS1, ook wel bekend als de barcode die te vinden is op alle consumentenproducten. Het verschil met de gangbare GTIN-codering zit vooral in de wijze van toekenning. De FloriBar-codes worden niet door elke kweker afzonderlijk maar centraal door Floricode toegekend en via de website van FloriBar gepubliceerd. Er ontstaat zo voor de gehele sierteeltketen één loket voor het aanvragen en beheren van GTIN-codes voor alle bomen, planten en bloemen.

In goed overleg met gebruikers wordt voor elk specifiek product bepaald welke eigenschappen onderscheidend zijn en tot op welk niveau het product gecodeerd moet worden. Voor het toekennen van FloriBar-codes gelden spelregels. Grofweg komt het er op neer dat een product waarin erg veel handel is op een gedetailleerder niveau (bijvoorbeeld op potmaat én kleur én verschijningsvorm) wordt gecodeerd, terwijl producten waarin op kleinere schaal wordt gehandeld op een hoger niveau (bijv. alleen potmaat) wordt gecodeerd.

Per 1 januari 2018 geldt een abonnement  voor het gebruik van FloriBar. De kosten van dit abonnement bedragen € 125,= ex per jaar voor het opvragen en gebruiken van codes. Dit is FloriBar Basis. 

Wilt u codes opvragen en gebruiken én nieuwe codes aanvragen, dan bedragen de kosten € 250,= ex per jaar. Dan kiest u voor FloriBar+. FloriBar + is inclusief het aanvragen van 50 nieuwe codes. Meer nieuwe codes nodig? Dan neemt u een ‘tweede’ FloriBar+ abonnement. 

Kiest u voor FloriBar Basis of FloriBar+? Vraag s.v.p. uw abonnement aan via dit aanvraagformulier. Heeft u nog vragen, bel of mail gerust nog even.

Abonnement voor de Codedistributie
Coderingen worden in deze tijd van digitalisering steeds belangrijker. Kwekers, kopers, veilingen, transporteurs, iedereen moet in zijn systeem altijd kunnen beschikken over de meest actuele en complete lijst van productcodes, bedrijfscodes, fustcodes enzovoort. Floricode beheert en distribueert nu totaal 11 verschillende sets met codelijsten.

Tot op heden heeft Floricode geen kosten berekend voor het beschikbaar stellen van codes. Dit gaat echter per 1-1-2018 veranderen. Floricode gaat minder afhankelijk worden van de zogenaamde collectieve sectorfinanciering en wil meer inkomsten uit de markt verkrijgen, waarbij de direct belanghebbenden van deze data gaan bijdragen aan de kosten van Floricode.

Floricode heeft verschillende typen gebruikers van de codelijsten; een kweker gebruikt veelal een beperkter aantal codelijsten dan een veiling of handelsbedrijf. Wij passen de codedistributie hierop aan door drie verschillende codepakketten aan te bieden. Iedere gebruiker kan een keuze te maken voor het codepakket dat het beste aansluit bij zijn of haar behoefte.
Inmiddels zijn alle softwareleveranciers en bestaande abonnees geïnformeerd. Nieuwe gebruikers kunnen zich via het aanmeldingsformulier abonneren op deze dienst. Voor de tarieven per 1-1-2018 verwijzen wij u naar ons tarievenblad op de website. 

Nieuwe standaarden
Net als ieder jaar kwamen er ook dit jaar weer vragen en wensen binnen bij Floricode om diverse standaarden voor het uitwisselen van data aan te passen. De sector ontwikkelt zich immers permanent en daarbij is het steeds vaker nodig extra informatie uit te gaan wisselen tussen kwekers, veilingen, handelaren en transporteurs. Het standaardiseren is een ‘taai proces’ van overleg en afstemming met alle betrokkenen. Vervolgens dienen de softwareleveranciers deze vernieuwingen ook nog in hun programma’s te implementeren en te installeren bij hun gebruikers. Floricode zorgt er voor dat alle documenten van een standaard actueel blijven en via de website beschikbaar komen voor de ontwikkelaars van software. Ook ondersteunt Floricode de softwareleveranciers met een Test Center; hier kunnen zij hun systemen technisch testen bij het implementeren van nieuwe standaarden.

De volgende standaarden zijn dit jaar aangepast: 

  • Omdat Royal FloraHolland het ‘Veilen vandaag voor morgen’ begin 2018 zal gaan introduceren zijn de standaarden voor de EAB, EKT en Orderesponse hiervoor aangepast. Onlangs zijn de nieuwe versies gepubliceerd.
  • De VMP standaard wordt door steeds meer bedrijven gebruikt voor het afhandelen van digitale orders, zowel tussen kwekers, veilingen en handel, maar ook tussen handelsbedrijven onderling. De noodzaak is ontstaan een aantal praktische problemen die regelmatig ontstonden op te lossen door de specificaties van deze VMP standaard aan te scherpen. Een werkgroep met betrokken softwareleveranciers, Royal FloraHolland en Floricode heeft dit de afgelopen maanden uitgewerkt. Deze nieuwe versie VMP 1.0 is onlangs door de werkgroep vastgesteld. Binnenkort zal Floricode de resultaten gaan publiceren en alle betrokken softwarebedrijven op de hoogte brengen van de wijzigingen.
  • Het bekende LINNAEUS model van de productcodering is zo’n 10 jaar geleden tot stand gekomen. Inmiddels is er veel veranderd. Daarom heeft Floricode de documentatie van dit standaardmodel aangepast aan de actuele situatie. In de nabije toekomst verwacht Floricode nog een aantal belangrijke aanpassingen in het model door te kunnen voeren. De nieuwste versie van het LINNAEUS model is onlangs op de website gepubliceerd. 

Floricode verbetert de ontsluiting van data
De digitalisering neemt in de dagelijkse praktijk van dag tot dag toe. Dit betekent dat steeds meer bedrijven gebruik maken van de Floricode standaarden en coderingen die zijn ingebouwd in de bestaande systemen van kwekers, handelsbedrijven en veilingen.

We zien de vraag nu ontstaan om de stamdata die Floricode beheert van de productregistraties, de codering van producten, kenmerken, bedrijven en locaties, maar ook die van allerlei aanvullende coderingen, 7 x 24 uur online direct te kunnen raadplegen. Floricode doet hiermee nu de eerste ervaringen in de praktijk op en heeft de intentie in 2018 flinke stappen te gaan zetten. Qua technologie zal Floricode hierbij gaan aansluiten bij de API technologie die ook door de nieuwe platforms gebruikt zal gaan worden.

Floricode verwacht dat de platforms voor hun verdere ontwikkeling, naast de bestaande standaarden, deze API technologie gaan gebruiken voor de data uitwisseling tussen kwekers, handelaren en andere gebruikers. Floricode wil samen met deze praktijkinitiatieven de nieuwe standaarden vorm geven en de implementatie ervan ondersteunen. Floricode, en haar voorgangers, doen dit werk immers al zo’n 25 jaar vanaf het begin van de digitalisering in de sierteelt. De technologie verandert, gebruikers doen steeds meer digitaal, maar de behoefte aan dit soort standaarden en uniforme coderingen blijft actueel. 

Producten in de spotlights
Iedere maand levert Leo Miedema in Bloem en Blad een bijdrage in het kader van ter registratie aangeboden nieuwe producten. In deze rubriek wordt één van de nieuwe producten in de spotlights gezet. Daarbij wordt o.a. ingegaan op de naamgeving, een wereldje apart waar geprobeerd wordt wereldwijd dezelfde naamgeving te voeren met als doel verwarring te voorkomen. (NB: Alle artikelen worden ook gepubliceerd op de website van Floricode. Klik hier voor meer artikelen)

Neem nu bijvoorbeeld het verhaal van de Kniphofia ‘Happy Halloween’ Magical Halloween:
Het geslacht Kniphofia genoemd naar Johannes H. Kniphof, die leefde tussen 1704 en 1763 in Erfurt. Daar was hij professor geneeskunde aan de Universiteit van Erfurt, Duitsland. 

Kniphofia vinden we in het wild in Zuid Afrika tot aan Sudan. Twee soorten zijn gevonden op Madagascar en één in Jemen. Van de ca. 70 soorten die in Zuid Afrika voorkomen worden er al 50 gevonden in de oostelijke provincies. Hoe noordelijker, hoe minder. Ze groeien langs rivieren of op plekken die jaarlijks flink vochtig worden. Maar een paar soorten houden van droge omstandigheden. Het geslacht is zeer nauw verwant aan het geslacht Aloe.
De toentertijd enige bekende Kniphofia uvaria werd door Linnaeus dan ook Aloe uvaria genoemd. Conrad Moench of Konrad Mönch, botanist en professor aan de Universiteit van Marburg introduceerde in 1794 het geslacht Kniphofia in zijn publicatie “Methodus Plantas horti botanici et agri Marburgensis” waarin hij de planten beschreef die voor kwamen in de tuinen en kassen van de hortus in Marburg.

Ondertussen was daar ook nog John Bellinden Ker Gawler, een Britse botanist, die in 1804 het geslacht beschreef als Tritoma. Deze naam komt af en toe nog naar voren in een zaadcatalogus. Deze naam is later gepubliceerd dus daarom niet geldig volgens de Botanische Code. Misschien zit daar de pijn.
James Shirley Hibberd, een beroemde auteur over Victoriaanse tuinen, had geen goed woord over voor het gewas. Zijn gedachte was dat ze vulgair waren en het toepassen in tuinen toch wel “extra aandacht nodig had om niet het gevoel van een goede smaak te verliezen”.
En zo is het wel een beetje met Kniphofia. Het gewas leeft met ups en downs. Er zijn tijden van mateloze populariteit en daarna is dat weer een poosje weggeëbd. Gelukkig blijft er bij veredelaars interesse. Kniphofia laat zich gemakkelijk kruisen. Botanici zijn er daarom van overtuigd dat bepaalde soorten feitelijk natuurlijke soortkruisingen zijn en dat het geslacht daarom opnieuw beoordeeld moet gaan worden.
Het ras ‘Happy Haloween’ is geselecteerd op zijn late bloei. Als alle rassen al hebben gebloeid of staan te bloeien komt dit ras pas met zijn knoppen. Een zeer goede aanvullen op het sortiment om de bloei naar november te rekken. Het is een sterke snijbloem die goed is te combineren in zowel boeketten als steekwerk.

Naam: Kniphofia ‘Happy Halloween’ Magical Halloween  
Kenmerken: snijtak zonder blad met eindstandige tros                                                               
Bloeiwijzelengte: tot 15 cm                                                               
Bloeiwijzedoorsnede: tot 10 cm                                                               
Bloemdoorsnede: 1 cm, lengte tot 4 cm                                                               
Bloemkleur: geel met oranje zweem
Herkomst: Afrika
Houdbaarheid: tot 2 weken   
Verkrijgbaarheid: najaar tot in november, afhankelijk van het weer  
VBN nummer: 119289                                                               
Veiling: Royal FloraHolland vestigingen  
Verzorging: geen bijzondere eisen

Productregistratie en Productcodering in 2017
In 2017 zijn door Floricode weer ruim 1700 nieuwe sierteeltproducten geregistreerd en gecodeerd. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Hieruit blijkt dat 
veredelaars en kwekers volop werken aan de continue vernieuwing van het assortiment. Productregistratie en productcodering door Floricode voorziet duidelijk in hun behoeften:

  • Het vastleggen van de gecontroleerde rasnaam en eventueel ook de handelsnaam die altijd in het handelsproces wordt gehanteerd
  • De nauwkeurige vastlegging van enkele belangrijke producteigenschappen, zoals de kleur
  • Het maken van digitale beelden van ieder nieuw product
  • Het beschikbaar stellen van de digitale beelden en alle data onder ander via FloriBook en de website Plantscope
  • Het toekennen van de unieke productcode en het koppelen van alle relevante kenmerkcodes
  • Het beschikbaar stellen van de productcodes en kenmerkcodes voor de computersystemen van kwekers, handelaren, veilingen en anderen waarmee het handelsproces in de sierteelt wordt vergemakkelijkt en verdere digitalisering eenvoudiger wordt.

De verdeling over de gebruikswijzen laat jaar in jaar uit hetzelfde beeld zien. Het aandeel snijbloemen schommelt rond 65%. Het aandeel planten schommelt rond 30% en decoratiemateriaal rond 5%. In 2017 is het product met een boven normale aanvraag het nu nog vrij onbekende gewas Sanguisorba officinalis (grote Pimpernel). Deze snijbloem krijgt komend jaar een eigen productgroep, omdat in een tijdsbestek van één jaar 5 nieuwe variëteiten het licht zagen.

Floricode heeft dit jaar veel energie gestoken in het gelijktrekken van de data in Plantscope die afkomstig is van verschillende registratie autoriteiten en coderingsinstanties. Er is nu sprake van een uniforme naamgeving. In de EU naamlijst voor houtige gewassen en vaste planten zijn veel naamwijzigingen doorgevoerd en zijn cultivargroepen toegevoegd. In de bollensector is een standaardisatie doorgevoerd voor benaming van cultivargroepen. Floricode heeft dit in haar systemen overgenomen. Hierdoor blijft een standaard in naamgeving geborgd.
Halverwege 2017 is Floricode ook voor de bloembollensector de codering gaan uitvoeren,  de Edibulb codering. Hiervoor zijn inmiddels circa 400 aanvragen verwerkt.

Verdeling gebruikswijze registraties 2017:

 

 

 

 

 

 


Tot slot nog een top 10 van meest geregistreerde geslachten. Aan de top is het stuivertje wisselen tussen roos en chrysant. Gerbera staat stevig op een derde plek. Opvallend is het wegvallen van Phalaenopsis uit de top 10.  Deze terugval is niet waar te nemen bij de aanvragen bij het EU en NL kwekersrecht.